Vzácné potápky malé se vrátily do zoo

V loňském roce v ostravské zoologické zahradě na jednom z rybníků zahnízdily vzácné potápky malé a vyvedly zde úspěšně mláďata. Po zimní přestávce se opět vrátily, čímž pracovníky zoo utvrdily, že jim tamní prostředí vyhovuje. Věříme, že jejich letošní hnízdní sezóna bude opět úspěšná.

Areál ostravské zoologické zahrady leží v lokalitě Velkého ostravského lesa. Díky přírodnímu charakteru některých jeho částí je tak nejen příznivým prostředím pro chovaná zvířata, útočiště zde ale nachází i řada volně žijících zvířat. Někteří zástupci patří i k velmi vzácným druhům. V loňském roce zahnízdily na rybníku pod výběhy afrických kopytníků hned dva páry potápek malých. Oba páry stihly během sezóny vyhnízdit dvakrát, takže nadílka mláďat byla skutečně velká. Budeme doufat, že i v letošním roce se bude potápkám v zoo dařit.
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) je nejmenším druhem potápky v Evropě. Hnízdí obvykle v nižších polohách, do 600 m n. m. Plovoucí hnízdo si staví na mělkých stojatých vodách, převážně na málo obhospodařovaných rybnících bez ohledu na jejich velikost. Je schopna zahnízdit i na zcela nepatrných zarostlých rybníčcích. V České republice patří potápka malá k ohroženým druhům. Z důvodu intenzivního obhospodařování rybníků jí ubývá hnízdních možností. V současné době u nás hnízdí pouhé asi čtyři stovky párů. Na zimu odlétá do jihozápadní Evropy.

 Foto volně k použití pro účely tiskového, internetového a televizního zpravodajství, autor E. Gombala.