TZ Kukang – Divoká zvířata nejsou atrakce. Nová fotografie upozorňuje, že focením a mazlením se s exotickými zvířaty turisté na svých cestách nevědomky podporují jejich pytlačení a ilegální obchod

Cesty do exotických destinací s sebou mohou přinést kromě mnoha jiných zážitků i setkání s divokými zvířaty, která jsou nabízena jako placená atrakce pro pobavení cestovatelů. Turisté se tak pořízením fotografie s nimi často stávají nevědomými podporovateli ilegálního obchodu s mnohdy ohroženými druhy zvířat, která se do vlastnictví pouličních obchodníků dostávají upytlačením z volné přírody. Na tento nešvar nyní upozorňuje nová unikátní fotografie Záchranného programu Kukang. Tato organizace v rámci své kampaně I Am Not Your Toy! cílí proti takovémuto využívání outloňů a dalších divokých zvířat a jejich následné popularizaci na sociálních sítích a internetu.

Češi, stejně jako mnoho obyvatel dalších zemí mírného pásma, během zimních měsíců roku stále častěji míří do exotických destinací, jako jsou země jihovýchodní Asie či Latinské Ameriky. V turističtějších z nich, jako je například Thajsko, cestovatelé nezřídka narážejí na nabídky vyfotografování či pomazlení se s divokým zvířetem za peníze. Málokdo z turistů ale tuší, že taková zdánlivě neškodná fotografie podporuje pytláctví a černý trh se zvířaty. Právě ilegální obchod je přitom jednou z hlavních příčin úbytku divokých druhů zvířat na naší planetě. „Drtivá většina divokých zvířat v tropických zemích, která se dostanou do vlastnictví lidí, pochází přímo z volné přírody. Chovatelství zajišťující nové generace zvířat bez toho, aby je bylo potřeba brát z přírody – tak, jak ho známe u nás – je v těchto oblastech zatím málo rozšířené. Lidé tam získávají své domácí mazlíčky nejčastěji tak, že zvíře koupí na trhu poté, co bylo chyceno v přírodě a drženo většinou v otřesných podmínkách,“ vysvětluje temné pozadí trhu s mazlíčky v exotických destinacích František Příbrský, ředitel Záchranného programu Kukang a koordinátor mezinárodních ochranářských projektů Zoo Ostrava. Stejným způsobem obchodník s největší pravděpodobností získal i zvíře, které turistům nabízí jako atrakci na pláži, tržištích, v restauracích a na dalších rušných místech či oblíbených zastávkách cestovatelů. 

Záchranný program Kukang, který se věnuje především ochraně outloňů před ilegálním obchodem na ostrově Sumatra, proto již před několika lety spustil mezinárodní kampaň I Am Not Your Toy! (v překladu Nejsem tvoje hračka!). Ta cílí proti využívání především outloňů, ale i dalších divokých zvířat jako domácích mazlíčků či atrakcí a proti jejich popularizaci na internetu a sociálních sítích. Kampaň upozorňuje také na to, jaké negativní dopady na populace těchto zvířat ve volné přírodě má zájem neinformovaných turistů o interakce s divokými zvířaty pro pobavení. Hlavně kvůli odchytu a nezákonnému obchodování se totiž populace outloňů snížila za posledních 20 let až o třetinu. Sdílení obsahu propagujícího (nejen) outloně jako domácí mazlíčky na sociálních sítích pak prokazatelně přímo zvyšuje míru pytlačení a rozsah černého trhu s těmito divokými druhy zvířat.

Záchranný program Kukang proto v rámci této kampaně vytvořil novou unikátní fotografii upozorňující na dopady turismu podporujícího praktiky obchodníků s divokými zvířaty jako atrakcemi. „Když si uvědomíme, že například takový outloň může být v sezóně každý den nabízen na pláži až stovkám turistů k vyfotografování, není až taková nadsázka říci, že je umazlený k smrti. Proto jsem vytvořila tuto aranžovanou fotografii kostry outloně na ruce turistky. Nehledě na to, že tato kostra také znázorňuje úbytek outloňů ve volné přírodě,“ vysvětluje motivaci pro vytvoření fotografie její autorka Lucie Čižmářová, environmentální fotografka, terénní zooložka Zoo Olomouc a koordinátorka veterinární péče a welfare Záchranného programu Kukang. Fotografie je připomínkou toho, že turisté by se na svých cestách do exotických oblastí měli tomuto škodlivému byznysu vyhýbat a v případě, že na podobné praktiky narazí, kontaktovat místní policii nebo úřady na ochranu přírody. 

Outloň_nabízený_jako_placená_atrakce_na_pláži_v_Thajsku