PRVNÍ SNÍMKY LVICE

Po příjezdu ze Švýcarska se lvice Ayo k představení olomoucké veřejnosti prozatím příliš nemá. První dny
pobývala v zázemí, včera se osmělila prozkoumat vnitřní ubikaci, dnes vzala zavděk jejím vrchním patrem, a tak bylo možné ji spatřit alespoň částečně. Přinášíme její první snímky, ačkoliv si na ty lepší musíme ještě chvíli počkat. Nechceme nic uspěchat, je jen na ní, kdy sleze dolů a návštěvníkům se ukáže v celé své majestátnosti,“ uvádí zooložka Ing. Jitka Vokurkov
á.