Pozvánka na přednášku Zoo Ostrava: Proč plavou mexické ryby v Ostravě?

Zveme Vás na další přednášku z cyklu Zajímavosti ze světa zoologie, která se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava uskuteční ve středu 6. dubna. Dubnová přednáška bude pojednávat o záchraně vzácných mexických ryb a také o tom, že k jejich návratu do přírody můžete pomoci třeba i Vy.

Pro chovatele druhů v přírodě vyhubených je velkou motivací představa, že se potomci jimi odchovaných zvířat jednou vrátí do své původní domoviny. Tato možnost je nejprve vzdálenou vizí, kterou se zaštiťujete proti pochybovačným poznámkám lidí, kteří nevidí smysl v udržování druhů zcela odkázaných na lidskou péči. Později se z toho stane sen, protože si uvědomíte, že by se to skutečně mohlo stát a že u toho dokonce můžete být. Jen si to představte: otevírá se transportní bedna, za kopyty se vznáší oblak prachu, křídla několikrát ztěžka máchnou a míří k širé obloze… Tak taková idylka to nebude.

Každý repatriační projekt s sebou nese velké riziko, ale pokud jde o ryby, nevypouštíte do širého světa majestátní zvíře. Vypouštíte několik stovek drobných tvorů, kteří se rozprchnou hledat bezpečí v neznámém a nepřátelském prostředí, protože čistá přírodní voda bez patogenů a predátorů neexistuje. Dá se tento boj o život vyhrát? Zoo Ostrava podporuje repatriační projekty pro několik druhů mexických ryb a mimo to také koordinuje projekty pro záchranný chov dalších ryb z Mexika, které na svou šanci k návratu do přírody teprve čekají. Přijďte si poslechnout, co obnáší příprava takového repatriačního projektu a proč jsou pro úspěch klíčové chovy v evropských akváriích, tedy třeba i u Vás doma.