OTEVŘENÍ SAFARI AUSTRÁLIE A ARKTIDA

Dnešním dnem se zahájil provoz posledních dvou etap SAFARI v olomoucké zoo, a to Safari Austrálie
s klokany a Safari Arktida se soby. Náklady na tyto poslední dvě etapy činily 5 milionů korun.
„Celková trasa safari čítá zhruba 2 km, rozkládá se na ploše 6 ha a vyžádala si investici 18 milionů
korun. Návštěvníkům se naskytne možnost vidět na 160 zvířecích jedinců ve 12 druzích,“ uvádí ředitel
Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň. Bránu k safari dnes slavnostně otevřeli primátor Statutárního
města Olomouce Miroslav Žbánek a hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. „Sešli jsme se
v nejnavštěvovanějším turistickém cíli Olomouckého kraje a současně v jednom z nejvýznamnějších
turistických cílů v celé republice. Byť se zahrada v rámci svých chovatelských úspěchů řadí
k předním zoo v Evropě, naší i mou osobní snahou je posouvat ji stále dopředu, aby tak vznikaly
nové a lepší podmínky jak pro zvířata, tak pro návštěvníky,“ dodává primátor Miroslav Žbánek.
„Osobně vyjadřuji podporu místní fauně již několikátým rokem. Olomoucký kraj zahradu podpořil
naposledy před 10 lety a rád bych zde zdůraznil, že i vzhledem ke krajskému významu zahrady není
všem dnům konec,“ uzavírá hejtman Josef Suchánek
.

PROVOZ VLÁČKU
Vláček brázdí všechny části safari zhruba v půlhodinových intervalech. Cena jízdenky je 50, , jeho
kapacita je 25 míst. Do vláčku stejně jako do volných výběhů mají zákaz psi jakékoliv velikosti.
Vláček vyjíždí za dobrého a teplého počasí od pavilonu Kalahari a většinová část trasy je vedena
tak, aby nekřížila cestu pěším.

Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325