NEOBYČEJNÍ URZONI

„Věděli jste, že v Zoo Olomouc se můžete setkat s jedním velmi zvláštním hlodavcem? Jmenuje se
urzon kanadský. Vzhledem může sice lehce připomínat dikobraza, ale po důkladném prohlédnutí
zjistíte, že tomu tak úplně není. V současné době je naše chovná skupina umístěna v zázemí, kde se
jim velmi dobře daří, ale návštěvníci mohou tato zvířata vidět i v expozici naproti Safari Amerika.
Urzon je zvíře pověstné tím, že jeho chov v lidské péči není úplně snadný, a právě to bylo před lety
výzvou pro olomoucké chovatele. Za 15 let chovu bylo v olomoucké zoo odchováno celkem 14
mláďat, z nichž některá v zoo zůstala a některá odešla do různých evropských zoologických zahrad.
Letošní malý urzon se narodil 13. dubna a těší se dobrému zdraví,“ přibližuje zooložka RNDr. Libuše
Veselá.

ZE ŽIVOTA V ZOO
Zoologická zahrada Olomouc chová urzony od roku 2009. V tom roce se do zoo dostala první zvířata,
která zasáhla do chovu, a protože samička přicestovala do zoo březí, ještě téhož jara se narodilo
první mládě. Jeho odchov byl dramatický. 8. den jeho života se při vichřici z výběhu ztratila jeho
matka, a i přes veškeré úsilí ošetřovatelů ji okamžitě vypátrat byla nalezena živá a zdravá pod tankem
ve vojenském prostoru Libavá až o 3 měsíce později. V dalších letech už naše urzoní samice
odchovávaly svá mláďata bez pomoci a bez problémů. V evropských zoologických zahradách se
urzoni vyskytují poměrně často. Je možné je najít ve 39 institucích, avšak ve většině z nich se nachází
jen 1 nebo 2 jedinci a celkový počet chovaných zvířat je 84. V uplynulém roce v rámci evropských
zoo proběhlo 13 porodů a z toho jeden právě v Zoo Olomouc.
OBECNÉ INFORMACE
Urzon kanadský je statný hlodavec, obývající různé oblasti Severní Ameriky od křovinatých pouští severu Mexika přes listnaté a jehličnaté lesy až po jih kanadské tundry. Má tělo pokryté drobnými bodlinami, čímž částečně připomíná dikobraza, a v zimě je současně chráněn hustou srstí. Tento tvor se pohybuje jak po zemi, tak i ve větvích stromů. Podle dostupných pramenů se živí výhonky, větvičkami, kořínky, různými drobnými plody a další rostlinnou potravou, v zimě požírá kůru stromů a jehličí. Urzoni žijí samotářským způsobem života. Pozorujeme – li tato zvířata v jejich ubikaci, obvykle působí dojmem chlupaté vcelku nečinné koule a nikoho by ani nenapadlo, že v noci lezou po větvích a počínají si jako kaskadéři. Na podzim u nich probíhá říje, při které samec naježí vějíř bodlin na zádech, točí se před samicí dokola a vydává různé zvuky, jako by zpíval a tancoval. Po 7 měsíců trvající březosti rodí samice obvykle jedno mládě, které vypadá jako zmenšenina dospělého urzona, váží přibližně 0,5 kg a je tedy docela velké vzhledem k velikosti matky, která váží obvykle okolo 5 kg.
Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing
+420 608 101 325