Na safari je k vidění nejpočetnější stádo onagerů na světě, má sedm mláďat

V ostravském safari žije největší stádo onagerů na světě a zároveň jediné stádo tohoto vzácného poddruhu divokého asijského osla v České republice. Ve volné přírodě se vyskytuje posledních asi 800 jedinců. Dobře vedený chov v zoologických zahradách může být v budoucnu jedinou možností, jak zachránit tyto kopytníky před úplným vymizením z planety.

Onager_foto_J.Pluháček

Zoo Ostrava jako jediná česká zoo chová tento v přírodě nejohroženější poddruh asijského osla od roku 2014. A nutno podotknout, že úspěšně. „V posledních několika letech jsme se stali jedním z největších chovatelů v Evropě. Letos se naše stádo onagerů opět rozrostlo, takže nyní čítá 18 jedinců. Tvoří ho aktuálně dva samci, devět samic a sedm letošních mláďat (tři samečci a čtyři samičky). Tím jsme historicky poprvé dosáhli i na příčku nejpočetnějšího stáda chovaného v lidské péči na světě. Je to zásluha správného managementu chovu, ale i úsilí chovatelského týmu,“ vysvětluje vědecký pracovník Zoo Ostrava a člen mezinárodního výboru pro chovný program onagerů v Evropě (EEP) Jan Pluháček. Díky správné a důsledné péči chovatelů pod vedením koordinátora EEP programu se daří chov onagerů udržovat dlouhodobě zdravý a životaschopný, což je přesně to, co je klíčem k úspěchu.

Onageři_v_Zoo_Ostrava_foto_J.Pluháček

Je to o to důležitější, protože evropská populace tohoto velmi vzácného zvířete je dlouhodobě malá, k dnešnímu dni čítá pouhých 83 zvířat, přičemž více než pětina žije v Ostravě. Ročně totiž onagery rozmnožují na našem kontinentě pouze tři až čtyři zoologické zahrady,“ doplňuje dlouholetý ošetřovatel onagerů v ostravské zoo Rostislav Střižík. Podstatné je i to, že se onageři v Ostravě množí pravidelně. Ne vždy je vysoký počet jedinců ve stádě ukazatelem zdravého stáda. Je také nezbytné, aby byly rovnoměrně zastoupeny všechny věkové kategorie. „Například druhé nejpočetnější stádo na světě (v parku The Wilds, USA) čítá 17 jedinců. Avšak tamní chov je již pět let bez reprodukce, což může vést v budoucnu ke sterilitě klisen. Pravidelná reprodukce je nezbytná k dlouhodobému přežití vzácných zvířat v zoologických zahradách, zejména pokud jsou jejich populace takto malé,“ zdůrazňuje Jan Pluháček.

Počty divoce žijící populace onagerů v Íránu se odhadují na 800 jedinců, jedná se tedy o jedno z nejvzácnějších zvířat naší planety. Devatenáct zoologických zahrad světa chová dalších 124 jedinců. Několik desítek onagerů je chováno i v různých zařízeních v Íránu. Celkový počet všech onagerů na světě jen stěží přesáhne tisíc. Zoo Ostrava tak nabízí k vidění největší stádo takto vzácného zvířete mimo jeho domovinu. Návštěvníci je mohou pozorovat z bezprostřední blízkosti ze safari expresu ve výběhu Persie, který sdílí společně s daňkem mezopotámským (Dama mesopotamica) a gazelou perskou (Gazella subgutturosa subgutturosa). Safari expresem se můžete projet každý den v době od 10 do 17:40 hodin. Délka jedné jízdy je asi 15 až 20 minut. Nástupiště se nachází pod výběhem žiraf, v blízkosti expozice Tsavo a Mokřady.

Onageři_v_Zoo_Ostrava_foto_J._Pluháček2

Onager (Equus hemionus onager) je ze všech pěti poddruhů asijského osla tím nejohroženějším. Přestože dříve tento vzácný kopytník obýval nížiny, pouště a polopouště od Íránu až po Afganistán a Pákistán, dnes už jej nalezneme pouze v Íránu, kde je častou obětí pytláctví a představuje konkurenci pro dobytek. Ve volné přírodě se nyní nachází jen přibližně 500-600 jedinců, čímž je situace o to více alarmující. Stádo onagerů je tvořeno především klisnami a hříbaty, zatímco hřebci se spíše straní a hájí své teritorium. Přestože si pod jeho jménem můžeme vybavit římský obléhací stroj, jehož „kopnutí“ při vržení kamene připomíná kopnutí osla, je jméno vzácného kopytníka odvozeno z řečtiny a znamená v překladu „divoký osel“.