Mláďata alexandrů čínských postupně vylétají z hnízdních budek

Alexandr čínský patří mezi koloniální ptáky, kteří v přírodě žijí a rozmnožují se ve skupinách čítajících až 50 jedinců. Zoo Ostrava v současné době chová skupinu 18 dospělých jedinců, kteří odchovávají 14 mláďat. Ta postupně začínají opouštět hnízdní budky.

Alexandr_čínský_foto_E.Gombala

Chovnou skupinu alexandrů čínských v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava tvoří aktuálně 18 členů – osm samců a deset samic. Rodičovské páry odchovávají celkem 14 mláďat. Většina druhů papoušků hnízdní v dutinách, které mají v podobě hnízdních budek k dispozici i alexandři. „Odchov všech mláďat probíhá přirozeným způsobem, tj. rodiči. Mláďata se líhnou s bělavým prachovým peřím a jsou zcela odkázána na péči dospělých. Hnízdní budku opouštějí ve stáří 70–75 dnů. V tuto dobu jsou již velcí jako dospělí alexandři a mají i opeření podobné dospělým jedincům, respektive samicím,“ popisuje inspektorka chovu Yveta Svobodová. I po vylétnutí z boudy rodiče mláďata stále krmí až do úplné samostatnosti, která nastává okolo půl roku života.

Alexandr čínský jako jeden z mála papoušků vykazuje pohlavní dimorfismus. „Peří samců i samic je zbarveno stejně, odlišují se barvou zobáku – samci mají v dospělosti vrchní část zobáku červenou, spodní černou. Samice mají zobák celý černý a kolem krku světle růžový pruh. Mláďata jsou zbarvena podobně jako samice, mají však kratší ocas. Ve stáří dvou let jsme schopni rozeznat samce a samici,“ vysvětluje Yveta Svobodová.

Většina ostravských mláďat již opustila hnízdní budky. Návštěvníci je mají možnost pozorovat ve voliéře nedaleko vstupu do zoologické zahrady u expozice Zahradní umění Dálného východu směrem k Voliérám ptáků Tibetu a Číny.

Alexandr čínský je chován v 30 evropských institucích. V České republice ho najdete pouze v Zoo Chomutov a v Zoo Ostrava. Pokud budou všechna ostravská mláďata úspěšně odchována, stane se skupina největší skupinou v evropských chovech. S 23 dospělými jedinci se momentálně prvenstvím „pyšní“ Chester Zoo.

Samice_alexandra_hlídající_budku_foto_Y.Svobodová

Alexandr čínský (Psittacula derbiana) patří k nejpestřeji zbarveným alexandrům. Vyskytuje se pouze v horách s vlhkými stálezelenými lesy v Tibetu a v Číně (provincie Sečuán a Jün-nan) a v indických státech Arunáčalpradéš a Ásám. Obývá jehličnaté a smíšené lesy, porosty rododendronů i kulturní krajinu v nadmořských výškách 1 250 až 4 000 m. Živí se hlavně semeny stromů, různými bobulemi, ale zalétá i na pole s obilím a kukuřicí a do ovocných sadů. V Červeném seznamu ohrožených druhů je tento otužilý pestrý papoušek zařazen v kategorii blízko ohrožení (Near Threatened), a to především kvůli kácení starých stromů, které jsou důležité pro jejich hnízdění, a kvůli pytláctví a nelegálnímu obchodu s volně žijícími zvířaty.