MEDOJEDÍ MEDOVÉ HODY

To, že medojedi jedí med, se zkrátka ví. Jak ale vypadají takové medojedí medové hody přímo v Zoo Olomouc, jsme dnes mohli pozorovat. Samec se samicí dnes kromě pravidelné krmné dávky v podobě kuřat dostali na přilepšenou i medové plástve s trubčím plodem. Pochutnali si na nich náramně a toto pro ně v přírodě běžné obohacení jídelníčku je nepochybně potěšilo, uvádí zooložka RNDr. Libuše Veselá.

CHOV V ZOO OLOMOUC
Medojed je chován v zoo velmi zřídka. Na celém světě se jedná jen o 16 institucí, v Evropě o 6, z toho 3 české zoo. Medojed je totiž proklatě chytré zvíře a zajistit jeho výběh tak, aby jej nepřekonal, je docela chovatelský oříšek. Olomouckou skupinu zakládali v roce 2018 jedinci, pocházející z míst svého přirozeného výskytu v Africe. Olomoucká zoo prozatím odchovala celkem 3 mláďata.

OBECNÉ INFORMACE

Původ označení pochází z latinského mellivoramel (med) a voro (žeru, hltám). S touto kunovitou šelmou bychom
se tváří v tvář mohli setkat nejen v Africe, ale i v částech jižní Asie. Samci mívají oproti samicím dvojnásobnou váhu cca 15 kg. Volná kůže v krční oblasti medojeda chrání nejen proti bodnutí žihadlem, ale také i při napadení, kdy se díky podobně jako medvěd malajský dokáže vymanit ze sevření a otočit se o 180°. Svalnaté přední končetiny obdařené drápy dlouhými 5 cm. Pomocí nich dokáže během pár minut vyhrabat díru velkou tak, že ji může použít jako svůj úkryt. Jedná se o zvíře aktivující převážně v noci. Medojed je všežravec, nepohrdne mršinou, pochutná si i na ovoci a rád med. V zajetí se může dožít 26 let, ve volné přírodě podstatně méně.
ZAJÍMAVOSTI

Medojed je velmi nebojácné a silné zvíře. Jsou známé případy, kdy zaútočil i na několik lvů. Do skladby jeho
jídelníčku patří i smrtelně jedova hadizmije útočná či kobra. Pokud ho paralyzují jedem, medojed sice na pár minut upadá do stavu podobajícího se smrti, ale většinou uštknutí přežije. Úzce spolupracuje s ptákem medozvěstkou iklavou. Ta svým křikem zvěstuje, že nalezla včelí hnízdo. Medojeda k němu navede, počká, ho rozbije, vyplení, a poté se k hostině přidá, zbytky pláství jsou pro ni uspokojením z dobře vykonané spolupráce. Pozoruhodné je u medojeda i období páření, které trvá téměř nepřetržitě 12 dny.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 3
25