KLOKÁNEK RUDOHNĚDÝ, NOVÝ OBYVATEL ZOO

Kolekce zvířat olomoucké zoo se rozšířila o nové obyvatele. Klokánky rudohnědé. Dva roční samci ze Zoo Jihlava přicestovali do zahrady 6. října a stali se tak úplně prvními klokánky svého druhu, které Zoo Olomouc chová. Čekala je nejprve povinná izolace, po níž se tento týden už přesunuli do Pavilonu netopýrů, kde je mohou vidět první návštěvníci. „Máme je v pavilonu dá se říci pár hodin a působí jako sehraná dvojka kamarádů. Když se jim člověk zadívá na končetiny, nabývá dojmu, že má co do činění s krtkem, ale tím podobnost končí. Dostali už i první krmení, a na příjmu potravy je vidět, jak dobře se jim vede. Pavilon tak ožil dalšími zvířaty. Mláďata v brzké době neplánujeme, neboť populace klokánků je dostatečně vysoká. Z tohoto důvodu sestavovat chovný pár nezamýšlíme,“ upřesňuje ošetřovatelka Kateřina Šteckerová.

PŘÍBUZNÝ PRAVÝCH KLOKA
Spolu s dalšími druhy se považuje za sesterskou skupinu pravých klokanů, jejichž předci se pravděpodobně vyvinuli ze zvířat žijících na stromech, která připomínala tyto klokánky. Současně se jedná o největšího klokánka s hmotností v rozmezí 1,5 3,5 kg.

HNÍZDA

Klokánek má noční aktivitu, přes den odpočívá v kuželovitých hnízdech, vyrobených z trávy, větviček a kapradin. Materiál na stavbu sbírá předními končetinami a přenáší ocasem. Hnízda staví sám, obvykle v dutých kmenech stromů nebo pod keři, zřídka na volném prostranství. V jednom okamžiku může mít postaveno až pět hnízd, které používá. Samci chodí navštěvovat hnízda samic každý den až do okamžiku, kdy je samice v říji.

Klokánek rudohnědý je řazen do samostatné skupiny čtyřprstých klokánků, žije v travnatých a křovinatých oblastech a řídkých lesích ve východní části Austrálie. V přírodě pije vodu minimálně, vystačí si s vodou obsaženou v jeho nejoblíbenější potravě houbách, živí se totiž převážně jejich podzemními plodnicemi. Potravu doplňuje cibulemi, hlízami, semeny i jinými částmi rostlin a drobnými bezobratlými. Po březosti trvající kolem 22 až 24 dnů samice obvykle porodí jediné mládě. Novorozená mláďata váží kolem jednoho gramu a stráví první čtyři měsíce života ve vaku. Poté zůstávají se svou matkou asi dva měsíce,
než se osamostatní. Pohlavní dospělost nastává kolem jednoho roku. Maximální věk zvířat v lidské péči byl osm let, v přírodě se dožívají mén
ě.