HRŮZOPTÁK MUSEL NOSIT PODVAZKY, DNES JE Z NĚJ MLÁDĚ K POHLEDÁNÍ.

Jistě si pamatujete, jak jsme Vám na počátku sezóny představili expoziční novinku. Seriemy rudozobé,
unikátní ptáky z jihoamerických pamp, kteří obydleli jednu z voliér naproti euroasijskému safari. Nový
prostor se jim zalíbil natolik, že v něm koncem léta vyvedly potomka. Ten právě opustil hnízdo a můžete
ho vidět spolu s rodiči ve voliéře. „Start sice neměl jednoduchý, rodičům jsme museli pomoci se stavbou
hnízda. On sám se potýkal s tzv. „roznožkou“, která se řešila fixací pomocí podvazků, ale dnes si už čile
běhá ve voliéře,“ upřesňuje zoolog MVDr. Jan Kirne
r.

LIDSKÉ HNÍZDO A PODVAZKY
Ačkoliv seriemy nepatří mezi chovatelsky náročné druhy ptáků, jejich odchov nás potěšil. O to větší byla
radost, když se na cestě k úspěšnému vyvedení mláděte podařilo překonat dvě drobné překážky. Nejprve
pár nejevil zájem o hnízdní materiál, který měl k dispozici. Rozhodli jsem se jim lehce napomoci
vytvořením hnízda vlastníma rukama. Rodiče ho akceptovali a střídavě zasedli na snůšku. Po necelém
měsíci se z vejce vylíhlo drobné mládě. Uběhlo několik dní a při pravidelné kontrole jsme spatřili, že zpod
sedícího rodiče ční noha mláděte v prapodivné poloze. Měli jsme co dočinění s tzv. „splay leg“ čili
roznožkou, která se u mláďat ptáků vyskytuje poměrně často. Naštěstí je to komplikace řešitelná, a tak
naše mládě dostalo „podvazky“ fixující nohy ve správné poloze. Převazy v intervalu několika dnů jsme
využili ke sledování růstové křivky mláděte. Tak jak mláďata ptáků obecně rostou velmi rychle, u seriem
to platí dvojnásob. 12. den mládě vážilo 290 g, o necelý týden později už téměř půl kilogramu. Při rapidním růstu a správné fixaci se poškozená noha rychle upravila a mládě teď pobíhá s dospělými ve voliéře.
V naší zoo jde o druhý odchov tohoto druhu. Mládě z loňského roku našlo nový domov v pražské
zoologické zahradě.

Obecné informace
Tito velcí nohatí ptáci živící se živočišnou potravou, kterou loví za pomoci velmi silných nohou a zobáku, preferují pohyb po zemi stejně jako jejich dávní příbuzní rodu Phorusrhacos, tzv. hrůzoptáci. (Phorusrhacos byl gigantický nelétavý pták, vrcholový predátor, žijící v období třetihor. Obýval travnaté oblasti Jižní Ameriky, kde svým 70 cm dlouhým zobákem lovil ostatní zvířata. Měl výšku až 250 cm a hmotnost 130 kg.). Seriemy dokáží vyvinout rychlost až 25 km/h. Své teritorium si označují daleko se nesoucím pronikavým voláním.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325