Historicky první odchované mládě supa mrchožravého v Zoo Ostrava bude vypuštěno do přírody

Zoo Ostrava je dlouhodobě zapojena do projektů na záchranu evropských supů – zdarma poskytuje mladé přirozeně odchované jedince pro vypuštění do přírody. Dosud to bylo 20 mladých supů tří druhů (orlosupa bradatého, supa hnědého a supa bělohlavého). Nyní k nim přibude i sup mrchožravý. Historicky první ostravské mládě nejmenšího a zároveň nejohroženějšího supa Evropy putuje společně s mládětem ze Zoo Praha do Bulharska, kde budou oba ptáci vypuštěni spolu s několika dalšími mláďaty.

Sup mrchožravý je nejmenším a zároveň nejohroženějším supem Evropy. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava chová tyto ptáky už od roku 1972 a je zapojena i do Evropského ex situ programu (EEP), který pro tento druh vede pražská zoo. V loňském roce se v Ostravě podařilo odchovat historicky první mládě supa mrchožravého. Rodičovský pár byl sestaven v roce 2012, ale teprve po devíti letech patnáctiletý samec a čtrnáctiletá samice poprvé v životě zahnízdili. Chovatelé do prvního hnízdění nijak nezasahovali, celý průběh hnízdění pozorovali pouze přes průhled do ubikace. Inkubace snůšky tak probíhala po celou dobu přirozeně na hnízdě. Střídali se při ní oba partneři. I následnou péči o mládě, které se vylíhlo 22. května, zvládli supi skvěle.

Význam tohoto odchovu je pro nás obrovský – pár svou rodičovskou premiéru korunoval úspěchem, odchov mláděte proběhl zcela přirozeně, nemuseli jsme mu nijak pomáhat, a pár tak získal zásadní zkušenosti do budoucích let,“ popisuje událost zooložka Adéla Obračajová. Prvoodchov je významný také z pohledu ochrany tohoto supa, protože vybraní přirozeně odchovaní jedinci jsou na doporučení EEP koordinátora chovu poskytováni pro vypuštění do volné přírody. A to je i případ prvního odchovaného ostravského supa mrchožravého! Pomůže posílit volně žijící populaci svého druhu v jižním Bulharsku, kde došlo v minulých desetiletích k výraznému poklesu početnosti těchto mrchožroutů.

V Červeném seznamu IUCN je sup mrchožravý globálně veden v kategorii „Endangered“ (ohrožený), balkánská populace je na tom ale podstatně hůře. Její početnost se odhaduje na  pouhých 60–80 párů. V roce 2016 byl zahájen mezinárodní repatriační projekt „Egyptian Vulture New LIFE“, jehož cílem je posílení hnízdní populace supa mrchožravého na Balkáně. Je do něj zapojena řada institucí nejen z Evropy, ale také ze Středního východu a Afriky. Nově se do něj mohla zapojit i Zoologická zahrada a botanický park Ostrava.

Do Bulharska bude kromě mladé samice z Ostravy převezena i samice ze Zoo Praha. Kvůli společnému transportu byla ostravská samice již v minulém týdnu převezena do pražské zoologické zahrady, odkud se na cestu vydala výprava dnes ráno. Jakmile dorazí do Bulharska, budou oba ptáci nejprve umístěni ve stanici Green Balkans ve Stare Zagoře. Na vypouštěcí lokalitu se přesunou později společně se třemi dalšími supy (jeden sup odchovaný ve stanici Green Balkans a dva mladí ptáci z hnízd ve volné přírodě). Dle plánu by pak mělo všech pět ptáků zůstat několik týdnů ve voliéře na vypouštěcí lokalitě. Do přírody budou vypuštěni na začátku května.

Sup mrchožravý (Neophron percnopterus percnopterus) je menší druh supa, který se vyskytuje v severní a východní Africe kolem rovníku (izolovaná populace i v jižní Africe), dále v jižní Evropě, Malé a Přední Asii, na sever až po Kavkaz, na východ až do Indie. Upřednostňuje hlavně suché otevřené nížiny, zdržuje se i v blízkosti lidských sídel. Mezi supy má vcelku pestrý jídelníček – živí se mršinami, vejci, sbírá i drobné živočichy (ryby, plazy, hmyz). Jako jeden z mála živočichů umí používat nástroj – kámen, kterým rozbíjí velká vejce ptáků hnízdících na zemi, např. pštrosů. Hnízdo umístěné většinou na skalách je vzhledem k velikosti supa poměrně velké a působí neuspořádaně. Samice klade 1-2 vejce, inkubace trvá asi 42 dní. Mladí ptáci se od dospělých liší hnědým opeřením.