Biodiverzita v Zoo Ostrava: Noční život v zoo II

Další série snímků a videí z fotopasti umístěné v klidnější části areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava opět dokazuje, jak bohatý život tu probíhá. Velkým překvapením je přítomnost naší největší lasicovité šelmy!

Fotopast umístěná v areálu ostravské zoologické zahrady pomáhá odhalovat volně žijící zvířata, která žijí skrytě nebo jsou aktivní hlavně za šera a v noci, a přináší i nové poznatky o jejich životě. Při kontrole záběrů z fotopasti za poslední týden zažili pracovníci zoo velké překvapení, když vedle druhů zvířat vyskytujících se v areálu relativně běžně (srnci, zajíci, ale také káně), zaznamenali přítomnost jezevce lesního – největší lasicovité šelmy ČR.

„Srnec obecný sice patří mezi naše běžné druhy, ale ještě zdaleka ne všechno o jeho životě víme. V naší zoo jsou srnci aktivní nejen v nočních a večerních hodinách, ale i přes den. Totéž se dá říci o zajíci polním, který z naší intenzivně zemědělsky obdělávané krajiny už téměř vymizel. V zoo stále žije několik desítek zajíců. Dalšími zaznamenanými obyvateli jsou káně lesní, které jsou aktivní pouze přes den. Naši zoo obývají dva páry a svými svatebními lety v současné době už potěšily nejednoho návštěvníka,“ popisuje Otakar Závalský koordinátor biodiverzitních opatření v Zoo Ostrava.

No a co říci k důkazu o výskytu jezevce? „Určitě nás jeho výskyt překvapil. Už jen proto, že objevem tohoto tajemného druhu byl v naší zoo doplněn takřka celý seznam lasicovitých šelem, které se u nás vyskytují. S výjimkou nepůvodního norka amerického a téměř vymizelého tchoře stepního u nás byly zjištěny všechny zbývající druhy – lasice kolčava, lasice hranostaj, tchoř tmavý, kuna skalní, kuna lesní i vydra říční. Kdo by to v hustě zalidněné oblasti čekal? Je vidět, že většině zvířat soužití s člověkem nevadí a někdy jim dokonce pomáhá,“ doplňuje Otakar Závalský.   

Volně žijící obyvatele v areálu Zoo Ostrava zachycuje video.