Biodiverzita v zoo – bohatý život v jezírkách a tůních

V areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava se nachází poměrně velké množství volně žijících živočichů. Důvodem je zejména jeho přírodní charakter, opatření ze strany pracovníků zoo, ale také různorodost prostředí. Nacházejí se zde lesní partie, travnaté porosty a také vodní plochy. Ve vodních nádržích a tocích nejen že žije spousta organismů, zároveň slouží suchozemským druhům ke koupání či napájení. Nemalý význam mají rovněž při zadržování vody v krajině.

Pulci_skokana_hnědého_foto_E.Gombala

V areálu ostravské zoologické zahrady a botanického parku najdeme většinu tuzemských biotopů. Převážnou část tvoří stromové porosty, zastoupeny jsou i bezlesé travnaté plochy a rozlohou nejmenší, ale pro život naprosto nezbytné jsou vodní plochy. „Jedná se nejen o šest velkých rybníků, ve kterých můžeme pozorovat chované ryby, ale zejména 35 jezírek a tůní, v nichž se ryby vyskytují výjimečně. A právě proto jsou biodiverzitně nejbohatší. Ve všech najdeme průzračnou vodu. Důkazem této čistoty je například výskyt drobných milimetrových korýšů – perlooček. Ty jsou dokonce využívány i ve vodním hospodářství jako ukazatelé čistoty vody. Jejich hemolymfa je většinou průhledná, avšak někdy může být načervenalá díky zvýšenému obsahu hemoglobinu,“ vysvětluje Otakar Závalský, který má v zoo na starosti biodiverzitní opatření.

Čolek_obecný_foto_E.Gombala

Není divu, že v takové vodě, jak ukazuje video, se daří nejméně desítce druhů vodních brouků potápníků, dravým plošticím znakoplavkám (ty skutečně plavou břichem nahoru) a také 27 druhům našich vážek včetně nejhojnějších šidélek páskovaných. Z našich druhů obojživelníků video zachycuje pulce skokanů hnědých, kterých u nás stále ubývá, a také čolky obecné. Ti jsou na jednu stranu draví, na stranu druhou se sami mohou stát kořistí dravých larev vážek a potápníků. „Vodní prostředí bohaté na hmyz rádi využívají jako loviště nejrůznější druhy ptáků, jako např. prezentovaný lejsek šedý. Je zbytečné dodávat, že veškeré vodní plochy využívají ptáci a savci k pití a ke koupání,“ dodává Otakar Závalský.

Larva_potápníka_rýhovaného_foto_E._Gombala
Znakoplavka_obecná_foto_E._Gombala