Zpráva z projektu Proyecto Cardenal Amarillo na záchranu kardinálovců zelených

Zoo Ostrava podporuje prostřednictvím programu „Tři koruny ze vstupu“ mimo jiné i aktivity argentinské nadace Fundación Temaikèn na záchranu kardinálovců zelených ve volné přírodě. Jak byly použity prostředky za uplynulé období? Kolik kardinálovců se podařilo zachránit a co dalšího se uskutečnilo? Tyto zelenožluté pěvce zoo pomáhá zachraňovat v jejich domovině, ale zároveň je i úspěšně chová. Návštěvníci zoo je mohou vidět v obří voliéře La Pampa, do které mohou přímo vstoupit. A to i během následujících dvou svátečních dnů.

Kardinálovec_zelený_samec_a_mládě_foto_E.Gombala

Kardinálovce zelené chová Zoologická zahrada a botanický park už od roku 2008. Poslední tři roky jsou tito strnadům příbuzní pěvci k vidění ve velké průchozí voliéře La Pampa a patří mezi její nejvzácnější obyvatele. Celou dobu se zde i úspěšně rozmnožují. Právě v tomto období jsou ve voliéře k vidění letošní mláďata. Ve volné přírodě žije v současné době odhadem pouhých 1000–2000 dospělých jedinců a v Červeném seznamu je tento druh řazen do kategorie ohrožený (Endangered). Vedle úbytku přirozeného prostředí v důsledku rozmáhajících se eukalyptových plantáží, odlesňování a chovu dobytka je pro kardinálovce největší hrozbou nelegální odchyt a prodej ptáků pro klecový chov. Tvoří páry na více než jednu hnízdní sezónu, a proto jsou pro populaci zvláště devastující praktiky lovců, kteří odchytávají hlavně samce kvůli pestřejšímu zbarvení a výraznému zpěvu. Z deseti odchycených jedinců navíc přežije průměrně jen jeden.

Vyšetření_zabaveného_jedince

Ostravská zoo se proto v roce 2020 rozhodla zapojit do ochrany kardinálovců zelených i v jejich domovině (in situ) a začala podporovat aktivity nadace Fundación Temaikèn zaměřené na záchranu rehabilitaci a vypouštění těchto ohrožených zpěvných ptáků zabavených z černého trhu a také na ochranu jejich přirozeného prostředí v Argentině.

RTG_snímek_zabaveného_kardinálovce

V roce 2022 bylo projektu Proyecto Cardenal Amarillo z programu „Tři koruny ze vstupu“ poskytnuto 40 000 Kč, které nadace využila na pořízení:

  • 6 ks vysílaček pro sledování vypuštěných kardinálovců (32 170,- Kč)
  • náplně do 3D tiskárny na výrobu identifikačních kroužků (580,- Kč)
  • dvou dalekohledů (5 360,- Kč)

„V průběhu roku 2022 proběhly tři repatriační akce na dvou různých místech. Do volné přírody bylo během nich vypuštěno 44 kardinálovců zelených zachráněných z nelegálního obchodu (tj. ekvivalent 2 % přirozené populace ve volné přírodě). Pro následný monitoring vypuštěných jedinců bylo díky podpoře Zoo Ostrava zakoupeno vybavení pro monitoring, jako jsou rádiové vysílače pro šest kardinálovců, dalekohled a barevné kroužky (náplň do 3D tiskárny, ve které jsou kroužky vyráběny),“ popisuje aktivity argentinské nadace František Příbrský, který je koordinátorem in situ projektů Zoo Ostrava.

Více informací o projektu je k nalezení na webových stránkách organizace Fundación Temaikén. K dispozici je zde také Výroční zprávu za rok 2022. Kromě Zoo Ostrava projekt finančně podporují další zoologické zahrady: Wellington Zoo, Zoos Victoria. V ostravské zoo jsou do podpory projektu zapojeni i všichni návštěvníci zoo, a to prostřednictvím programu podpory „Tři koruny ze vstupu“. Děkujeme!

Kardinálovce v Zoo Ostrava zachycuje video. Na pozadí se ozývají další obyvatelé La Pampy ibisi šedokřídlí a z nedaleké voliéry i seriema rudozobá.

Kardinálovec zelený (Gubernatrix cristata) obývá otevřenou krajinu řídce porostlou stromy. Zdržuje se většinou v párech nebo malých skupinkách. Do hnízda v houštinách snáší samice v listopadu 3–5 vajec, na kterých sedí asi 15 dní. Kvůli nadměrným odchytům pro obchod se zvířaty a ničení přirozeného prostředí (těžba dřeva a přetváření krajiny na eukalyptové plantáže) se stal tento pěvec velmi vzácným. Celková populace je odhadována na 1000–2000 dospělých jedinců a v Červeném seznamu (IUCN Red List) je veden jako ohrožený druh.

Zoo Ostrava je otevřena každý den od 9 hod. Během letních prázdnin se areál uzavírá ve 20 hod. Lidé ale musí do zoo přijít nejpozději v 18 hodin, pak se zavírají pokladny. Platí to i pro držitele permanentních vstupenek. Do 18 hodin jsou otevřeny i pavilony.