ZPÍVAJÍCÍ AKROBATÉ, KTEŘÍ MĚNÍ BARVU, SE DOČKALI POTOMKA!

A je to tady! Milouš se 4. 6. 2022 stala matkou. Osud Milouše byl zvláštní hned od prvopočátku. Milouše přivezl z tržiště ve Vietnamu soukromý chovatel. V době, kdy dával jméno, netušil, že se jedná o samici, neb Milouš byla po čertech černá. S přibývajícím časem se mezi ní a manželkou chovatele vytvořil ne příliš přátelský vztah, a tak jednoho dne čelil chovatel ultimátu ze strany ženy „buď já, nebo opice“. Koho si vybral, je v Zoo Olomouc zřejmé,“ vysvětluje zooložka Ing. Jitka Vokurková. Milouš se dnes rozhodla, že se přijde i s mládětem prvně pochlubit našemu fotografovi.

CHOV V ZOO OLOMOUC
První giboni přímo z Vietnamu se zabydleli v olomoucké zahradě poprvé v roce 1988. A špatně se jim tu rozhodně nedařilo. Giboní skupina přivedla na svět postupně celkem 9 mláďat.

OBECNÉ INFORMACE, ŽIVOT VE VOLNÉ PŘÍRODĚ

Přirozeným biotopem pro tyto primáty jsou lesy v oblastech Asie. Živí se rostlinnou potravou jako jsou různé plody a listy. Ti, kteří si přivstanou, mohou obdivovat giboní zpívání. Označují si tak teritoria a jejich hlas bývá slyšitelný do vzdálenosti 1,5 km. Tyto opice se pohybují velmi elegantním způsobem pohybu, který označujeme jako brachiace, pomocí níž zvládnou překonat vzdálenost v průměru až 8 m během jediného zhoupnutí. Obě pohlaví gibonů zlatolících se rodí ve světlém barvě. Po zhruba roce věku života se však přebarvují do černé barvy. Pro samce je konečné, samice se ale v období pohlavního dospívání ještě jednou přebarví zpět na světlou barvu, která jim už zůstává. Přiznat barvu bývá u gibonů mnohdy riskantní, neboť pro samici je výhodnější „tvářit se“ déle jako samec, který je z rodiny k samostatnému životu vyháněn později. Přibližně ve věku 7 roků musí rodinu opustit všechna mláďata v tuto dobu jsou dospělá. Mladé samičky většinou vyhánějí matky, samce zase otcové. V rodině tak většinou zůstává chovný pár s mláďaty různého věku.

ZAJÍMAVOSTI

Giboni jsou ohrožováni především ztrátou a degradací životního prostředí, odchytáváni, aby se stali domácími mazlíčky, loveni pro maso a některé části těl se využívají v tradiční asijské medicíně. V pralesní rezervaci v Kon Ka Kinh na rozloze 42 000 ha žije posledních cca 800 gibonů annámských, kteří jsou úzce příbuzní gibonům zlatolícím.
Program, který vede k ochraně gibonů, funguje od roku 2011 pod vedením primatologů z Hanojské univerzity. Zoo Olomouc tento program finančně podporuje od roku 2017 a zvyšuje osvětu mezi návštěvníky.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325