Zoo Ostrava vydává první celosvětovou plemennou knihu

V roce 2015 se ostravské zoologické zahradě dostalo dalšího velmi významného ocenění její práce na poli ochrany přírody, byla pověřena vedením Celosvětové plemenné knihy siky vietnamského.

Až dosud Zoo Ostrava vedla a pravidelně vydávala dvě evropské plemenné knihy (pro hrocha obojživelného a wapiti sibiřského). Jedná se o třetí celosvětovou plemennou knihu vzácného druhu vydávanou v současné době českými zoologickými zahradami (Zoo Děčín vede plemennou knihu pro kočky rybářské a Zoo Praha pro koně Převalského). Pověření k vedení celosvětové plemenné knihy vydává Světová asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA) a to na základě odborné způsobilosti dané zahrady. Celosvětovou plemennou knihu siky vietnamského vedl do roku 2014 Tierpark Berlín, který doporučil, aby pokračování bylo svěřeno právě ostravské zoo. Ta již od roku 2012 totiž úspěšně řídila evropský chovný program pro tento druh.

„Historicky první celosvětová plemenná kniha vydaná v Zoo Ostrava vyšla těsně před Vánocemi 2015. Obsahuje údaje o 2483 jedincích chovaných v lidské péči od roku 1958 do listopadu 2015. Žijící populace měla k prvnímu listopadu 2015 celkem 361  jedinců nacházejících se ve 30 zoo v ČR, Francii, Itálii, Holandsku, Německu, Polsku, Švýcarsku, USA a ve Velké Británii,“ popisuje vědecký pracovník Zoo Ostrava Jan Pluháček, který plemennou knihu zpracovává.

„Kromě vydávání plemenné knihy doporučuje Zoo Ostrava i přesuny jednotlivých zvířat mezi zoologickými zahradami, tak aby byla populace co nejživotaschopnější. Letos by se tak po Evropě mělo mezi zoologickými zahradami přepravit přes 30 siků vietnamských,“ doplňuje Jan Pluháček.

Sika vietnamský je nejjižnější poddruh jinak běžného jelena siky. Slovo sika pochází z japonštiny a znamená jelen. Sika vietnamský byl v přírodě zcela vyhuben a zachránil jej farmový chov a zoologické zahrady. V současné době se připravuje jeho zpětné vysazení do přírody (repatriace), tentokrát v jižní Číně. I na tomto projektu se aktivně  podílí odborníci ze Zoo Ostrava.