Zoo Ostrava poskytla dalšího orlosupa pro vypuštění do volné přírody

Včera byl ze Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava odvezen mladý orlosup. Za několik dnů bude v rámci mezinárodního repatriačního projektu vypuštěn do volné přírody, tentokrát na lokalitě Maestrazgo ve Španělsku. Jedná se již o 15. orlosupa vylíhlého v Zoo Ostrava, kterého zoo zdarma poskytla pro posílení divoké populace tohoto majestátního dravce.

Ostravská zoologická zahrada se do projektu návratu orlosupa bradatého do evropské přírody aktivně zapojila v roce 2009, kdy se zdejšímu páru orlosupů podařilo poprvé odchovat mládě – samici. Jednalo se o vůbec první mládě tohoto mrchožrouta odchované v Zoo Ostrava a hned bylo zapojeno do repatriačního projektu. Od té doby poskytla zoo pro posílení divoké populace orlosupů už 15 mladých jedinců vylíhnutých ostravským orlosupům, včetně toho letošního. Pět mláďat ale nebylo odchováno v Ostravě, nýbrž náhradními pěstouny v jiných zoo. Naopak jedno mládě (šestnácté) adoptoval ostravský pár a také úspěšně odchoval. Je velmi důležité, aby odchov mláďat probíhal co nejvíce přirozeně, tedy vlastními rodiči, příp. náhradními pěstouny téhož druhu. Zásah člověka by měl být minimální, aby si na něj zvířata nevytvořila vazbu.

 Ostravští orlosupi v evropské přírodě

V minulých letech putovalo 11 mladých orlosupů z Ostravy do Alp (Francie, Švýcarsko, Itálie, Rakousko), dvě do pohoří ve Španělsku a jedno dokonce na Korsiku. Adoptované mládě bylo vypuštěno také v Alpách. „Letošní mládě (samice) putuje na základě doporučení koordinátora chovu orlosupů bradatých na lokalitu Maestrazgo ve Španělsku. Mladou samici odvezla v pondělí 31. května přepravní firma, která převáží i orlosupa ze Zoo Liberec, který má být vypuštěn v Andalusii. Mezizastávku budou mít orlosupi ve specializovaném centru Centro de Cría Guadalentín u španělské Cazorly v Andalusii, kde dostanou vysílačku pro následný monitoring a poté budou převezeni na vypouštěcí lokality. Termín vypuštění, resp. vysazení ostravské samice do přírody je plánován na 8. června,“ popisuje zooložka Adéla Obračajová.

Rodiče mladé samice letos hnízdili v chovatelském zázemí, kam byli dočasně přestěhováni z jejich expoziční voliéry na Cestě vody. Jedná se ale o zkušený pár, jehož změna prostředí při péči o potomka nijak nevyvedla z míry.

 Mezinárodní repatriační projekt

Tento úspěšný projekt naplňuje jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti, a zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností. Od roku 1978 bylo díky nezměrnému úsilí a příkladné spolupráci všech participujících institucí v lidské péči odchováno 560 orlosupů (233 v zoologických zahradách a 327 ve specializovaných chovatelských centrech), přičemž 323 z nich se podařilo vypustit do volné přírody v rámci několika probíhajících repatriačních projektů, které mají všechny společně za cíl obnovit evropskou metapopulaci tohoto druhu.

Pár_orlosupů_bradatých_foto_M.Vlčková
Mladý_orlosup_před_odjezdem_z_Ostravy_foto_P.Vlček