Zoo Ostrava pomáhá s obnovou populace orlosupů bradatých v evropské přírodě

Projekt návratu orlosupa bradatého do Alp a dalších lokalit v jižní Evropě je jedním z nejúspěšnějších mezinárodních repatriačních projektů. Jeho cílem je obnova divoké populace tohoto majestátního dravce, který byl v minulosti na řadě míst člověkem zcela vyhuben, vypouštěním mladých orlosupů odchovaných v zoologických zahradách a specializovaných chovných stanicích. Zoo Ostrava je do projektu zapojena téměř 15 let a pro vypuštění do volné přírody poskytla již 17 orlosupů. V pořadí 18. orlosup byl odvezen včera ráno, vysazen bude ve Francii v oblasti Baronnies v pátek 5. května.

Rodina_orlosupů_bradatých_foto_E._Gombala

Mládě orlosupa bradatého se vylíhlo dne 5. února. Jednalo se o potomka méně zkušeného ostravského páru, který obývá řadovou voliéru dravců v návštěvnické části. „Vzhledem k loňskému velmi problematickému odchovu, kdy jsme museli páru s krmením mláděte pomáhat, jsme se s EEP koordinátorem domluvili, že mladší pár zůstane letos v klidu, bez rušení a také bez možnosti pokusit se o samostatný odchov. Vejce bylo sneseno 14. prosince 2022 a 30. prosince 2022 jsme je odebrali do líhně. Pár dostal podkladek, který přijal a inkuboval, nyní již hnízdění ukončil,“ připomíná situaci zooložka Adéla Obračajová (viz také Tisková zpráva ze dne 23. února 2023). Po vyklubání chovatelé mládě několik dnů rozkrmovali, tzn. krmení od rána do večera, postupné navyšování množství potravy a snižování teploty v inkubátoru. V pátek 10. února bylo mládě po dohodě s koordinátorem Evropského ex situ programu podloženo na hnízdo náhradním pěstounům – staršímu a velmi zkušenému ostravskému páru, který obývá voliéru v zázemí.

Podložení na hnízdo proběhlo bez komplikací. Oba zkušení rodiče mládě přijali, začali o něj okamžitě pečovat a krmit je. Mládě bylo úspěšně odchováno a z vyšetření DNA vyplývá, že je to samice. Koordinátor chovu ji doporučil pro vysazení na vypouštěcí lokalitě v Baronnies (Parc naturel régional des Baronnies provençales, Francie), kde byl v roce 2019 vypuštěn už jeden mladý orlosup z Ostravy, také samice. Ta letošní bude vypuštěna společně s mladým orlosupem ze specializované stanice v Asters.  Přestože orlosupi odchovávají pouze jedno mládě, na místo vysazení se vkládají dva jedinci, aby si dělali společnost a navzájem se motivovali.

Nakládání_orlosupa_foto_E.Gombala

Včera ráno se vydal tým pracovníků Zoo Ostrava s mladým orlosupem na cestu. Noc strávili v Zoo Stuttgart, dnes by měli dorazit do cíle. Vypuštění obou dravců proběhne v pátek 5. května 2023. O průběhu cesty budeme dál informovat na facebookovém profilu zoo: https://www.facebook.com/549275881755489.

Zoo_Stuttgart_foto_E.Gombala

O návratu orlosupů do Alp se začalo poprvé uvažovat už ve 30. letech 20. stol. V té době se zrodila i myšlenka využít k tomuto účelu v lidské péči odchovaných ptáků. V roce 1978 byl zahájen mezinárodní repatriační projekt „Návrat orlosupa bradatého do Alp“ financovaný Frankfurtskou zoologickou společností (FZS), do kterého je zapojeno přes 35 evropských zoologických zahrad, včetně ostravské, dále správy národních parků v Alpách, Světový fond na ochranu přírody (WWF) a také speciálně pro orlosupy zřízené chovné stanice. První orlosupi byli do přírody Alp vypuštěni teprve po osmi letech příprav (v roce 1986) na území Rakouska. K prvnímu úspěšnému vyvedení mláďat v přírodě však došlo až v roce 1997, tedy po 11 letech od vypuštění prvních jedinců, což svědčí o tom, jak dlouhá a náročná je náprava předchozích činů člověka!

Tento mimořádně úspěšný projekt naplňuje jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti, a zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností.