Zoo Ostrava: ojedinělý odchov komby Garnettovy

Po několika neúspěšných porodech se v ostravské zoologické zahradě konečně daří odchovávat mládě komby Garnettovy. Jedná se o jedno ze čtyř mláďat, která se za poslední rok narodila na celém světě!

Mládě přišlo na svět už koncem loňského roku, pravděpodobně těsně před Vánocemi. Jelikož ale nechceme samici rušit a jakkoli do odchovu mláděte zasahovat, vstupují ošetřovatelé do expozice pouze na nezbytně nutnou dobu, aby zde umístili potravu. Průběh odchovu ošetřovatelé s napětím pozorují raději zpovzdálí. Doposud neproběhla ani žádná veterinární kontrola, takže zatím nevíme, jestli se jedná o samičku či o samečka. Rodiče se ale o svého potomka příkladně starají, takže věříme, že odchov historicky prvního mláděte této noční poloopice v Zoo Ostrava bude nakonec úspěšný.

Rodiči mláděte je devítiletá samice Ellie a sedmiletý samec Sid. Ellie je v zoo od roku 2008, kdy jsme s chovem komb začali, dovezena byla ze Zoo Plzeň. Sida jsme získali v roce 2012 ze Zoo Bratislava. Přestože v přírodě samice pečuje o potomky sama, jsou v zoologických zahradách chovány komby v páru a samec zůstává ve společné expozici i v době  porodu a následné péče o mládě.  

Komba Garnettova (Otolemur garnetti) je noční poloopice vyskytující se v Somálsku, Keni, Tanzánii a na Zanzibaru. Váží okolo 800 g. V kombím jídelníčku najdeme ovoce a bezobratlé (hmyz nebo měkkýše), ale jsou schopni ulovit i drobnější obratlovce. Pochutnají si i na míze stromů. V přírodě zatím tento primát není kriticky ohrožen, ale tak jako ostatní druhy trpí lidskou rozpínavostí, zejména přeměňováním krajiny na zemědělskou půdu. Vzhledem k nočnímu způsobu života existuje o tomto druhu jen malý počet výzkumů, tudíž máme o tomto druhu jen velmi málo informací.

Návštěvníci mohou kombí rodinu vidět v noční expozici, která je situována v zadní části pavilonu Tanganika. Princip noční expozice spočívá v obrácení světelného režimu – během noci je zvířatům svíceno jako ve dne a naopak ve dne jsou navozovány světelné podmínky noci. Zvířata s noční aktivitou jsou tak přirozeně aktivní a návštěvníci je mohou pozorovat během dne.

Stav komb Garnettových v lidské péči není uspokojivý, protože na světě je chováno pouze 43 zvířat (v 19 zoo). V Evropě je to 15 zvířat, ale z nich jsou pouze 2 samice (jedna samice v Plzni a jedna ostravská). V Severní Americe žije 25 komb, z čehož je 8 samic. V Evropě se během posledních 12 měsíců narodila 3 mláďata, včetně toho ostravského, ale v Americe pouze 1 mládě.