Zoo Ostrava: nový pavilon kočkodanům svědčí

Skupina kočkodanů Dianiných, která obývá nový Pavilon evoluce už od srpna loňského roku, se úspěšně rozrůstá. Všechny chovné samice zde zabřezly a dvě z nich už i porodily.

O tom, že se kočkodani v nových prostorech velmi dobře zabydleli, svědčí skutečnost, že všechny tři chovné samice po přestěhování ze starého pavilonu primátů do Pavilonu evoluce zabřezly. Zatím se narodila dvě mláďata. První z nich přišlo na svět 22. února, druhé 3. dubna. Obě jejich mámy jsou zkušené samice a o své potomky příkladně pečují. Pohlaví mláďat zatím neznáme, nechceme do odchovu nijak zasahovat a chytání zvířat k ověření pohlaví by do skupiny mohlo vnést zbytečný stres a nepohodu. Třetí mládě by se mělo narodit v průběhu léta.

Návštěvníci mají možnost rodinu vzácných kočkodanů Dianiných vidět buď uvnitř pavilonu, nebo během dne pak ve velkém venkovním výběhu, kde mají k dispozici i vzrostlé stromy, které obratné opice velice rády využívají ke šplhání. Mláďata se v prvních týdnech života zdržují hlavně přitisknutá na těle matek držíce se pevně jejich srsti, ale pozorní návštěvníci je určitě objeví.

Kočkodan Dianin (Cercopithecus diana) získal svůj název podle bíle zbarvené srsti nad obočím, která připomíná čelenku bohyně lovu Diany. Tento pestře zbarvený primát obývá deštné lesy západní Afriky, kde se zdržuje převážně v horním stromovém patře. Žije ve skupinách tvořených 1 samcem a 7-8 samicemi hájících si své teritorium. Jeho populace je silně ohrožena lovem pro maso, ale v poslední době hlavně rapidním úbytkem původních lesních porostů, které jsou přeměňovány na zemědělskou půdu a pastviny, případně ustupují těžbě surovin. V přírodě není tento druh dostatečně prozkoumán, neboť v některých oblastech jeho výskytu často probíhají válečné konflikty. V Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) je veden jako zranitelný  (Vulnerable) a je zařazen do Evropského záchovného programu (EEP). V Zoo Ostrava je chován od roku 1975 a do dnešního dne se zde podařilo odchovat 24 mláďat, poslední narozené je tedy 25.