Zoo Brno jako první česká zahrada odchovala kriticky ohrožené leguány a trnuchy

Čtyři mláďata vzácného leguána mangrovového se narodila na konci prázdnin v brněnské zoo. V přírodě se tento druh již téměř nevyskytuje a v zahradách se jeho populace pohybuje v řádu desítek jedinců. Rozmnožovat se ho daří díky spolupráci mezi evropskými zoologickými zahradami, odkud také brněnská zoo získala před dvěma lety samičku do chovného páru. Podobně zoologicky významnou událostí je nedávný odchov trnuch.

„Všechna mláďata leguána se narodila v průběhu tří dnů jedné z našich samic. Aktuálně chováme jednoho samce a dvě samice. V přírodě byl tento druh pravděpodobně vytlačen konkurenčně silnějším leguánem černým.  Tento druh se neustále pohybuje na pokraji vyhynutí, zejména kvůli lovu a ničením jejich přirozeného prostředí člověkem. Na konci minulého století aktivně začal fungovat záchranný program, a díky tomu leguán přežil rok 2000. Každý takový odchov v zoologických zahradách má pro jeho záchranu velký význam,“ komentoval odchov kurátor chovu plazů, ryb a bezobratlých Petr Šrámek. Rodinku leguánů mohou návštěvníci obdivovat na Tropickém království.

Trnucha /Plesiotrygon nana/ je extrémně citlivý druh malého rejnoka s dlouhým vláknovitým ocasem. Na celém světě je chová pouze pět zoologických zahrad a recentním odchovem (naši rodiče jsou odchov z Basileje) se může chlubit pouze Zoo Brno. „Přibližně před půl rokem se narodilo jedno mládě, ale protože tento druh má poměrně dlouhé kritické období po narození, o úspěchu můžeme mluvit až nyní. Nově máme v expozici další dva přírůstky a už víme, že jsou to samice,“ řekl kurátor Petr Šrámek. Jejich expozice je také součástí Tropického království Zoo Brno.

Leguán mangrovový /Ctenosaura bakeri/ je kriticky ohrožený druh a ve volné přírodě se vyskytuje pouze na jediném malém ostrůvku v Karibském moři severně od Hondurasu. Je jediným druhem leguána obývající brakické mangrovové bažiny. Samec má malý lalok a hřbetní hřeben tvořený 56 velkými bílými a černými hřbetními ostny, které jsou uspořádány do skupin po dvou až třech stejných barvách. Leguán mangrovový je v důsledku rozvoje infrastruktury a cestovního ruchu ohrožen úplnou ztrátou přirozeného prostředí.

S pozdravem

Monika Brindzáková

tisková mluvčí

Leguán mangrovový
Leguán mangrovový
Trnucha
Trnucha