VYHUBENÍ MOŘSKÝCH RYB A ŽIVOČICHŮ HROZÍMNOHEM DŘÍVE

Podle českých ochranářů hrozí vyhubení mnoha druhů mořských ryb a živočichů na Filipínách dříve,
než vypočítali vědci. Filipíny mají z hlediska biodiverzity klíčové postavení. Nacházejí se
v ekoregionu Korálový trojúhelník, nazývaném „mořská Amazonie“, a vyznačují se vysokou mírou
endemismu. Kvůli klimatické změně, nárůstu populace a destruktivním rybolovným metodám,
zejména malých rybářů, je jejich biodiverzita v kritickém ohrožení. Vědci predikovali, že celosvětově
může dojít k vyhubení volně žijících plodů moře v roce 2048, ale čeští ochranáři František Příbrský,
Tomáš Ouhel a Lucie Čižmářová (terénní zooložka Zoo Olomouc) s jejich týmy upozorňují na to, že
tato katastrofa může nastat mnohem dříve. Celosvětově je každý rok ilegálně uloveno 11-26 tun
milionů ryb. „Ve spojení s neziskovou organizací Vesna Panglao Conservation se nám podařilo
navázat spolupráci s národní námořní policií, se kterou jsme v okolí ostrovů Bohol a Cebu podnikli
několik úspěšných zátahů na menší rybáře, kteří využívají nezákonné a devastující praktiky
v podobě jedů, výbušnin či vlečných sítí. Tyto postupy ničí celé korálové útesy, zabíjejí kompletní
rybí populace, včetně necílových druhů živočichů (by-catch), tedy vedlejší úlovky,“ uvádí
ochranáři.

Příbrský a Ouhel s Maritime Group Bohol

KLUCI ZE ZOO POMÁHAJÍ NA FILIPÍNÁCH
Filipíny čelí největšímu populačnímu růstu z celé jihovýchodní Asie s průměrnou roční spotřebou ryb
36 kg na 1 obyvatele. Celosvětová průměrná spotřeba ryb přitom činí 22 kilogramů. „Je zásadní
zavést udržitelné rybolovné postupy, provádět uzávěry vybraných oblastí, ty hlídat a prosazovat
přísné předpisy. Tato opatření mohou přinést i potravinovou bezpečnost pobřežním komunitám na
více než 7000 filipínských ostrovů, které jsou na rybolovu závislé,“ vysvětluje František Příbrský,
koordinátor ochranářských projektů. „Čeští ochranáři nám pomáhají nastavit účinnou strategii
ochrany mořské biodiverzity před ilegálními rybáři, zprostředkovávají nám trasovací vybavení, jako
jsou drony a satelitní telefony,“ shrnul výčet aktivit PCPT Stephen C Boniba, velitel námořní policie
Maritime Group Bohol.

Úspěšný zátah na Filipínách


Záchrana korálů na Filipínách (1)

POMOZTE TAKÉ
Čeští ochranáři ve spolupráci s Vesna Panglao Conservation sestavili sadu rad a tipů pro všechny,
kterým osud naší planety není lhostejný. Projekt na záchranu biodiverzity na Filipínách kromě Zoo
Olomouc podporují také Zoo Ostrava, Zoo Liberec a Zoo Ústí nad Labem.