VE VOLNÉ PŘÍRODĚ ŽIJE POSLEDNÍCH 550 TY GRŮ USSURIJSKÝCHA V ZOO OLOMOUC SE CHYSTAJÍ JEJICH NÁMLUVY

Pokud se návštěvníci vypraví do olomoucké zoo, mohou si ve výběhu tygra ussurijského povšimnout zásadní změny. Místo jednoho tygra uvidí dva. Jedná se o chovný pár, který byl sestaven koncem roku 2013, kdy se dovezl k samici původem ze Zoo Novosibirsk samec z maďarské Zoo Sóstó. Po spojení se na jaře roku 2015 narodila dvě mláďata (samice), která na přelomu let 20162017 odcestovala do nových domovů (Dánsko a Švýcarsko). Jelikož
jsme dostali od koordinátora povolení k odchovu a současně došlo k opravě sítí venkovního výběhu, nebránilo dnes už nic jejich spojení. Pobývají tedy ve společném výběhu, čeká se, samice přijde do říje, oddělují se jen na krmení. Je na nich patrné, že jsou rádi, že jsou po dlouhé době spolu. A nám nezbývá než věřit, že se příští rok dočkáme koťat,“ uvádí Josef Drtil, zástupce vedoucího pavilonu šelem a mořských akvárií. „Tygry ussurijské
chová Zoo Olomouc od roku 1976. Od r. 1993 jsme členy EEP (Evropského záchovného programu). V rámci něj si zahrady mohou zvíře buď darovat, dlouhodobě zapůjčit, nebo vyměnit. Výběr zvířete určuje koordinátor, který s pomocí plemenné knihy dohlíží na to, aby se v jedné zoo při páření nepotkali pokrevně příbuzní jedinci. V Zoo Olomouc se doposud odchovalo 7 jedinců,“ dodává zooložka Ing. Jitka Vokurková. V přírodě žijí tygři coby ortodoxní samotáři. Výjimku však dělají v období páření. Nicméně po něm se samec vydává zpět do svého teritoria a péče o koťata připadá pouze samici.

DO 45 ̊C JEDINĚ SE SNĚŽNICEMI
Tato nejmohutnější
kočkovitá šelma žije v oblastech, které jsou velmi nehostinné s teplotami v zimním období až 45 ̊C. Dospělí samci mohou vážit 180300 kg. Před třeskutou zimou ho jako jediného tygra chrání 5 cm tukový polštář v oblasti břicha, místo sněžnic využívá mohutné tlapy. Na lovu tráví mnohdy dlouhé hodiny, ale jen každý desátý útok bývá korunován ulovením kořisti.
Tygr ussurijský, dříve nazývaný také sibiřský, obývá území na ruském Dálném Východě v blízkosti řeky
Ussuri. Původně se vyskytoval od Bajkalu až po pobřeží Tichého oceánu. Stovky těchto šelem kdysi obývaly bohaté borové a dubové lesy v Mandžusku, kde dlouho byli v šamanských tradicích uctíváni, což však nezabránilo tomu, aby nebyli loveni. Jeden z císařů
dynastie Čching se dokonce chlubil, že jich jen on sám zabil 135. Vážnou hrozbou pro tygry je pytláctví, ale i lesní požáry, nebo těžba dřeva a nerostných surovin. Populace v přírodě je mimo jiné ohrožována nízkou genetickou diverzitou. V přírodě jsou jeho stavy odhadovány na 500550 jedinců. Ruské a západní ochranářské skupiny utvořily organizaci s názvem Amur Leopard and Tiger Alliance (ALTA), která se má pokusit tygry ussurijské a levharty mandžuské, kteří jsou rovněž ohroženi, zachránit.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 32
5