ÚPLNĚ PRVNÍ MLÁĎATA KOČKY SLANIŠTNÍ V ZOO OLOMOUC

2 mláďata, samci, se narodila 14. 6. 2022. Prozatím jsou schovaná v boudě, ale co nevidět ji začnou
opouštět a prozkoumávat okolí. „Chovem této kočky jsme se začali zabývat teprve před 3 lety. Z prvních
koťat máme nepochybně velkou radost,“ uvádí zooložka Ing. Jitka Vokurková.

CHOV V ZOO OLOMOUC
Zoo Olomouc chová kočky slaništní od roku 2019.

OBECNÉ INFORMACE

Spolu s pumou se jedná o nejjižněji žijící kočkovitou šelmu. Rozšířená je v Jižní Americe, od oblastí
Uruguaye a Paraguaye, Rio Grande v Brazílii a jižní Bolívie přes Chile a Argentinu až k Magellanově průlivu.
Obývá husté lesy, případně křovinaté oblasti. Kočka slaništní se svou konstitucí blíží kočce domácí. Její
kresba se vyznačuje černými skvrnami, které se slévají v pruhy, na krku tvoří typický obojek, černé ušní
boltce mají bílou skvrnu. Ta jim slouží ke komunikaci s ostatními kočkami. Je to samotářská šelma
s převážně noční aktivitou, žijící skrytým způsobem života. Výborně plave a šplhá, což částečně určuje
i skladbu jejího jídelníčku. Loví ptáky, ryby, hlodavce, ještěrky, hmyz. Ve větvích stromů spí, dokonce se
i páří. 23 koťata přicházejí na svět v doupěti pod keřem, v dutině pod kořeny stromu nebo i v malých
jeskyních. Koťata otvírají oči po 8 dnech, v šesti týdnech věku už skvěle šplhají a v 8 měsících věku jsou již
samostatná. Pohlavně dospívají poměrně pozdě, až ve 4. roku života, dožívají se 1416 let.

ZAJÍMAVOSTI

V 80. letech minulého století, po zapsání jaguára, ocelota a margaye do příloh CITES a omezení obchodu
s jejich kožešinami, dramaticky stoupla poptávka po kožešinách kočky slaništní. K výrobě jednoho kabátu
je potřeba 25 kůží. Vysoká poptávka vedla k desetitisícům ulovených koček. Změnu přinesl až rok 1992,
kdy se dostala pod ochranu úmluvy CITES, její lov je ilegální, a její počty ve volné přírodě se podařilo
stabilizovat.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325