TZ Zoo Ostrava: Mláďata jelenů nejsou opuštěná – ani v zoo, ani v přírodě

Ve výbězích jelenů v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava se během jarních měsíců narodilo už téměř 20 mláďat. V prvních dnech po porodu nebývají kolouši ve výbězích vidět, jsou ukryti v trávě nebo pod keři, stranou od stáda i matky. Tato strategie ochrany mláďat před predátory funguje i u volně žijících srnců a jelenů v naší přírodě a lidé ji často mylně vyhodnotí – matka opustila mládě, je třeba ho zachránit. V převážné většině případů však není naše pomoc nutná. V zásadě platí: pozorovat, ale nedotýkat se!

Mládě Jelena

Při procházce areálem Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava mohou návštěvníci ve stádech jelenů pozorovat zatím deset letošních mláďat. Na začátku prohlídkové trasy u jelenů milu (v přírodě vyhubený druh) jsou to tři kolouši – jeden sameček, jedna samička a jedno mládě zatím neurčeného pohlaví. U axisů indických ve výběhu Indie zblízka jsou to čtyři kolouši – tři samečci a jedna samička. V dolní části zoo jsou pak ve výběhu siků vietnamských (v přírodě vyhubený poddruh) tři kolouši – dva samečci a jedna samička. Dalších devět mláďat axisů je pak k vidění při projížďce po safari – čtyři samečci a pět samiček. O všechna mláďata jejich matky příkladně pečují, žádné není opuštěné.

Samotný kolouch neznamená opuštěný kolouch

Několik dnů po narození nejsou malí kolouši ve výbězích zpravidla vidět. To proto, že u většiny jelenovitých zůstává mládě přikrčeno v trávě, pravděpodobně aby se ukrylo před predátory. Jeho matka se zdržuje opodál a pravidelně je přichází zkontrolovat a nakrmit. To platí i pro zástupce jelenovitých v naší přírodě, který se hojně vyskytuje často i v blízkosti lidských sídel – srnce obecného. Právě v tomto období mohou lidé při procházce, kosení trávy apod. na schoulená mláďata srnců narazit. V domnění, že jsou opuštěná, je seberou a předají do některé ze záchranných stanic. Ovšem ve většině případů se o opuštěná mláďata nejedná!

V žádném případě bychom se mláďat nalezených ve volné přírodě neměli dotýkat (a to ani v případě nepříznivého počasí)! Netýká se to jen kolouchů, ale také malých zajíčků, ježků a dalších. Divoká zvířata se člověku vyhýbají, a proto i lidský pach na mláděti způsobí, že jej samice zpravidla opustí. Navíc odchov mláďat volně žijících zvířat člověkem je velmi obtížný a ne vždy úspěšný! Může tak dojít ke změnám v přirozeném chování zvířete, takže jej už většinou není možné vrátit zpátky do přírody. Užijme si proto setkání se zvířaty zpovzdáli a snažme se do jejich života raději nezasahovat, ona sama nejlépe vědí, co dělat.

Mládě Siky Vietnamského