Přednášky na základních školách

Ke konci roku 2010 jsme se ve Výboru Sdružení Česká ZOO rozhodli, že oprášíme starý projekt z počátků fungování sdružení a začneme nabízet základním školám přednášky zaměřené na chov zvířat v zajetí a vymýcení několika všeobecně se opakujících nepravd kolem různých druhů fauny.

Pomocí paní učitelky Mgr. Ščukové ze Základní školy Porubská 831, která s námi spolupracovala na utvoření nových stránek Sdružení, a díky dalším dlouholetým kontaktům jsme oslovili několik základních škol a nabídli jim přednášku o chovu plazů a obojživelníků v zajetí a o potřebě tento chov v zoologických institucích podporovat, neboť velké množství hlavně obojživelníků již z přírody zcela zmizelo, nebo jsou díky činnosti člověka na pokraji vyhynutí.

Snažili jsme se v přednáškách vysvětlit několik obecně tradovaných nepravd (např. že jsou hadi slizcí nebo že takzvané šípové žáby jsou v chovu v zajetí smrtelně jedovaté). Vše bylo doplněno názornými ukázkami zvířat s možným kontaktem naslouchajících.

Ve školním roce 2010/2011, od prosince do března, jsme zorganizovali 10 přednášek, které měly velký úspěch, a školy se s námi dohodly i na spolupráci v dalších letech. Přednášky proběhly na školách v Ostravě – Porubě a na škole v Opavě Kylešovicích. Děti si i zasoutěžily, neboť později v hodinách výtvarné výchovy malovaly obrázky zvířat a tyto po vyhodnocení výborem sdružení byly odměněny.

Délka jednotlivých přednášek je stanovena na 40 minut, ale díky velkému zájmu o téma se protáhly i na hodinu a půl. Přednášky jsou zaměřeny na žáky prvních až šestých ročníků základních škol, ale po domluvě lze přednášet i dětem starším, anebo dětem z jiných institucí (např. dětských domovů či školek). Přednášející jsou odborníci z oblasti chovu zvířat v zajetí, kteří buď vystudovali speciální školu a pracovali či stále pracují v zoologických zahradách, nebo věnovali celý svůj profesní život problematice chovu zvířat v zajetí.

V Ostravě probíhají přednášky zdarma. V jiných destinacích je třeba se domluvit na úhradě jízdních nákladů. Vše ostatní je v režii sdružení Česká ZOO.

Pokud máte zájem o přednášku s touto tématikou i na Vaší škole, či v jiném zařízení, zašlete Váš požadavek sdružení Česká ZOO.

Jarda.zoo@atlas.cz