POSLEDNÍ ŽIJÍCÍ „HRŮZOPTÁK“ SE PŘEDSTAVUJE NÁVŠTĚVNÍKŮM

Phorusrhacos byl gigantický nelétavý pták zastávající roli vrcholového predátora v období třetihor.
Obýval travnaté oblasti Jižní Ameriky, kde svým 70 cm dlouhým zobákem lovil ostatní zvířata. Jeho míry
se podle paleontologických nálezů udávají na 250 cm výšky a 130 kg. „Tento postrach jihoamerické
pampy uvidíte bohužel už jen ve filmu Cesta do pravěku, ale v olomoucké zoo Vám v letošní sezóně nově
představujeme jeho příbuzné ze stejné oblasti výskytu seriemy rudozubé,“ uvádí zoolog MVDr. Jan
Kirner.

CHOV V ZOO OLOMOUC
Seriemy rudozobé (Cariama cristata) dnes obydlely jednu z voliér naproti euroasijskému safari. Mladý pár
seriem je vůbec první v historii zoo. Samec k nám přišel ze zoo a botanické zahrady města Plzně, samice
je z odchovu jihlavské zoo. Po roce stráveném v neveřejné části zoologické zahrady, kde se jim již podařilo
odchovat jedno mládě, je spatří i návštěvníci. Ti je ale nejspíš dřív uslyší, než uvidí. Nezůstáváme ale pouze
u nových zvířat. Jejich voliéru jsme decentně osadili „pampovou trávou“ (Cortaderia selloana), kterou by
ptáci potkali i ve své latinskoamerické domovině.

OBECNÉ INFORMACE

Domovinou seriem je Jižní Amerika. Jejich výrazný hlasový projev se nese na kilometry daleko. V přírodě
se živí zejména drobnými obratlovci, čehož se držíme i v zoo, kde jsou základem krmné dávky laboratorní
myši. Rovněž loví i malé ptáky i hady.

ZAJÍMAVOSTI

Stejně jako jejich hrůzu nahánějící pravěký bratranec jsou i ony pozemní ptáci stvoření pro rychlý běh,
dokáží vyvinout rychlost až 25 km/h. Létají jen neradi.

Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing