Pestrá příroda Papuy v Zoo Ostrava

Přestože venku stále ještě vládne chladnější počasí, můžete se i v tomto období v ostravské zoologické zahradě pořádně zapotit. A to když navštívíte některý z tropických pavilonů, například pavilon Papua – největší akvaterarijní komplex v zoo.

Pavilon Papua byl v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava otevřen v roce 2011. Toto expozičně-chovatelské zařízení návštěvníkům přibližuje tropickou přírodu ostrova Papua-Nová Guinea a představuje tamní ohrožené druhy zvířat i život původních papuánských kmenů. K vidění je zde přes 20 druhů živočichů – zástupců plazů, ryb i bezobratlých. Žije zde i jediný zástupce žraloků v zoo. Pavilon je rozdělen do čtyř velkých akvaterárií znázorňující jednotlivé biotopy papuánské přírody:

  1. Písčiny řeky Fly – sladkovodní akvárium obývají velké dravé ryby baramundi severní a dva druhy vodních želv – karetka novoguinejská a dlouhokrčka Siebenrockova.
  2. Batanta pobřežní mangrove – terárium obývá výrazně zbarvený varan modrý – stromový ještěr s chápavým ocáskem, tilikva obrovská – jeden z největších scinků a agama molucká. Na mělčinách a březích upoutají pozornost zvláštní stvoření – lezci. Podobou připomínají spíše ocasaté obojživelníky, jedná se však o ryby přizpůsobené delšímu pobytu na souši, kde se pohybují pomocí prsních ploutví se silnou svalovinou.
  3. Přítok jezera Sentani – terárium obývají impozantní a nepřehlédnutelní varani papuánští – štíhlí ještěři s dlouhým chápavým ocasem, v kaskádovitém potůčku jsou k vidění drobné bystřinné rybky duhovky lososové.
  4. Korálové moře – akvárium se slanou vodou představuje pestrost korálových útesů, v němž žije několik druhů pestře zbarvených ryb, např. králíčkovec liščí, havýš rohatý, a zástupci bezobratlých – žahavé sasanky či ostny vyzbrojené ježovky. Největším obyvatelem akvária je zástupce paryb – žralůček okatý.

V roce 2018 zde přibylo páté akvaterárium, které je umístěno v průchodu do navazující Voliéry Papua. Souš obývají první zástupci hadů v tomto pavilonu – krajty zelené – a vodní prostředí dva zástupci paprskoploutvých ryb. Jedná se o hejno stříkounů pětitrnných – ryb se zajímavou strategií lovu potravy – a murénu sundskou, což je jediný druh murény, který v dospělosti obývá sladké vody.

V tomto prostoru jsou nainstalovány také informační tabule a vitrínky se dvěma soškami Bílých slonů. Jedná se o ocenění za chovatelské úspěchy, které se v pavilonu Papua udály. Konkrétně za odchovy varana papuánského a žralůčka okatého. Nejsou to ale jediné druhy, které se v pavilonu úspěšně rozmnožují. Patří k nim i tilikvy obrovské a dlouhokrčky Siebenrockovy. Pravidelné odchovy obyvatel ostravské Papuy tak dokazují, že podmínky pro náročný chov zejména plazů zde byly vytvořeny správně.

S pozdravem

Šárka Nováková Tisková mluvčí Zoo Ostrava