Nové mládě v Zoo Ostrava: seriema rudozobá

Novým přírůstkem v ostravské zoologické zahradě je mládě seriemy rudozobé – ptáka jihoamerických savan, který je pro svůj pronikavý hlas chován původními obyvateli jako domácí hlídač.

Mládě se vylíhlo 14. srpna 2012. Je v péči svých rodičů a návštěvníci je mají možnost v těchto dnech již dobře pozorovat ve voliéře na cestě k expozici malých šelem. Je to v pořadí již 12. mládě, které se tomuto páru podařilo v Ostravě odchovat.

Seriema rudozobá (Cariama cristata) obývá savany Jižní Ameriky (tzv. pampy). Patří do řádu krátkokřídlých, do kterého se řadí např. dropi, jeřábi či chřástali.  Stavbou těla i chováním však spíše připomíná zástupce běžců – nandu pampové. Svědčí o tom i pojmenování, které pochází z domorodého „seri“ – malý a „ema“ – což je původní název pro nandu, tedy malý nandu. Seriema se spíše pohybuje po zemi a dokáže i velmi rychle běhat (rychlostí 25-40 km/h). K tomu jí dobře slouží dlouhé a silné nohy. Létá málo, pouze vylétává do korun stromů na noc a v době hnízdění nebo v případě velkého nebezpečí. Naopak cítí-li, že protivník není silnější, snaží se ho zahnat kopáním. Živí se lovem bezobratlých i drobných obratlovců (například žab, ještěrek, hlodavců a menších ptáků). Kořist usmrcuje tak, že ji drží v zobáku a tluče s ní o zem. Podobně jako známý africký dravec hadilov písař je schopna ulovit i jedovatého hada. Žije samotářsky nebo v párech, občas i v rodinných skupinách. Hnízdo si pár staví na stromě z větví, bláta a trusu dobytka. Snůška obvykle čítá 2-3 vejce. Mláďata jsou po vylíhnutí na hnízdě několik týdnů krmena oběma rodiči.

V Zoo Ostrava je seriema chována od roku 2007.