NOVÁ TERÁRIA

Teraristika nebyla pro Zoo Olomouc nikdy hlavní doménou, ovšem podobně jako je tomu
s narůstajícím zájmem veřejnosti o toto chovatelské odvětví, situace se postupně mění i u nás. Plazi,
obojživelníci i různí bezobratlí si tak pomalu ale jistě nacházejí cestu i do našich expozic. Tou
nejnovější, a zároveň pomyslným rozloučením s návštěvníkem, je kolekce celkem devíti nádrží
nacházející se v prostorách východu ze zoo. „Díky navázané spolupráci se značkou Repti Planet,
která nám velmi ochotně poskytla terária a vybavení, jsme v tomto roce mohli otevřít další terarijní
expozici. Věříme, že návštěvníkům udělá při odchodu ze zoo radost pohled na zarostlé nádrže
i s jejich novými obyvateli. Potkáte se tu například se čtyřmi druhy žab ropuchou colorádskou,
pipou brazilskou, rákosničkami či létavkami, nechybí ani plazi jako užovky ostronosé, blavor žlutý,
felsumy, gekoni obrovští a jeden druh rovnokřídlého hmyzuobří kobylka Siliquofera grandis z Nové
Guinee. To, co tu nyní vidíme, by ale nevzniklo bez přičinění celého kolektivu našich teraristů
a pracovníků údržby, uvádí vedoucí vzdělávání a dlouholetý terarista Mgr. Pavel Javůrek
.

Z HISTORIE TERARISTIKY V ZOO OLOMOUC
Terarijní expozice byly v počátcích zoo velmi skromné, jednalo se o jednu až dvě nádrže umístěné
v Pavilonu opic, kde se chovaly želvy. Druhou terarijní expozicí v zoo bylo vivárium postavené v roce
1966 pro krokodýly, leguány a jiné plazy, kteří byli darovaní přímo z Kuby. K dalšímu rozvoji teraristiky
došlo až v roce 1979, kdy přibyly čtyři nádrže v Pavilonu šelem. O opravdovém rozmachu můžeme
mluvit až kolem roku 1992, v té době ošetřovatel Milan Kořínek začal pod hlavičkou zoo budovat
místo původních nádrží celkem 13 terárií různých velikostí, včetně jedné větší s krokodýly čelnatými.
V té době se také začali plazi v olomoucké zoo poprvé rozmnožovat. Tato expozice však musela
ustoupit stavbě akvária pro žraloky a v roce 2003 byla přesunuta v podobě devíti nádrží do Pavilonu
žiraf. V Pavilonu šelem z téhož důvodu vzniklo v roce 2001 nové velké akvaterárium pro krokodýly.
V roce 2004 jsme ještě zprovoznili čtyři menší terária v Jihoamerickém pavilonu. Následně až do roku
2018 panovala mírná stagnace. Teprve s nově otevřeným Pavilonem Kalahari přibylo dalších devět
nádrží. V covidovém roce 2020 jsme pak měli možnost rozšířit o dalších 7 středně velkých terárií,
2 insektária a jednu velkou nádrž stávající expoziční část Pavilonu žiraf. V roce 2022 jsme do téže
místnosti ještě umístili další insektárium a terárium pro korálovky. Aktuálně tak návštěvník i s nově
otevřenou expozicí ve východu potká v areálu celkem 46 terárií, která obývají různé druhy plazů,
obojživelníků či bezobratlých.

OBECNÉ INFORMACE

Teraristika je oblíbené a dnes velmi rozšířené chovatelské odvětví, které se zabývá zájmovým chovem
bezobratlých živočichů, obojživelníků a plazů, kteří se typicky chovají v nádržích nazývaných terária.
Aquaterária jsou terária, jejichž plochu z části tvoří vodní nádrž. Oproti nim insektária se využívají k chovu hmyzu a vivária slouží k chovu exotických zvířat. Tyto ubikace poskytují vhodné podmínky pro život daného živočicha.

Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 32
5