NENÁPADNÝ HOUBAŘ KLOKÁNEK KRYSÍ

Olomoucká zoo představuje veřejnosti klokánka krysího. Návštěvníci ho v zahradě mohou vidět zcela
poprvé, v minulosti totiž klokánky zoo nikdy nechovala. Jak už název napovídá, je pro tohoto vačnatce
příznačný protáhlý čumák, tělem se podobá více kryse i proto, že má zadní nohy kratší než ostatní
klokani. „Sameček, který přicestoval z Polska, se narodil v roce 2022 v Zoo Opole. Ihned po připojení
k samičce si padli do oka a sdílí spolu spací místo pod palandou, kterou využívají kusu liščí. Budeme se
těšit na mláďata od tohoto páru, kterých bychom se mohli dočkat již koncem tohoto roku,“ uvádí
zooložka Ing. Jitka Vokurková. Tento druh není příliš často chován s ohledem na jeho převážně noční
aktivitu. S klokánky se proto mohou návštěvníci setkat v Pavilonu netopýrů.

NADŠENÝ HOUBAŘ
V přírodě pije vodu jen minimálně, vystačí si s vodou obsaženou v jeho nejoblíbenější potravěv houbách
z příbuzenstva lanýžům, jež se vyznačují převážně podzemními plodnicemi, které „vypátrá“ za pomocí
čichu a tvoří v určitém ročním období až 80 % jeho potravy. Při jejich hledání překonává značné
vzdálenosti. Byť se vzhledem ke konzumaci hub jedná o potravního specialistu, živí se i další rozmanitou
rostlinnou potravou, ale i hmyzem, červy, které vyhrabává předníma nohama.

VÍTANÝ ZAHRADNÍK

Klokánci jsou vítanými zahradníky. V rámci ekosystému hloubí jámy, ve kterých se drží voda a usazují
nánosy naváté větrem, což je skvělé prostředí pro klíčení semen.

Jedná se o jednoho z nejmenších klokanů pocházejících z Austrálie. Spolu s dalšími devíti druhy se považuje za předky pravých klokanů. Obývá především jihovýchodní Austrálii a Tasmánii, kde ke svému životu vyhledává listnaté lesy, nejčastěji eukalyptové, dále pak lesy smíšené, pobřežní vřesoviště, kde je hustý porost, který ho lépe chrání před predátory, převážně invazivníminapř. zdivočelou kočkou či liškou obecnou. Ohrožují ho i požáry a ztráta přirozeného prostředí v důsledku činnosti člověka. Na rozdíl od dalších druhů je klokánek krysí aktivní částečně i ve dne, žije samotářsky. Rodí jedno mládě o hmotnosti
téměř 300 mg, které nosí ve vaku po dobu asi čtyř měsíců. Pak mládě vak opouští, ale matka jej nepřestává kojit. Teprve za 170 dní po opuštění vaku je odstaveno. Samice buduje pro mládě hnízdo, které vystýlá trávou. Stavební materiál dopravuje na místo určení v částečně chápavém ocase. Mláďata klokánků oproti mláďatům klokanů nepozorují okolí z matčina vaku, ale schovávají se v něm do doby, než z něj rovnou vyskočí a okolí monitorují už samostatně.

Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325