Mláďata husiček ve výběhu plameňáků

Hned za vstupem do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava upoutá pozornost návštěvníků početné hejno plameňáků kubánských s mláďaty. Výběh ale obývají další dva druhy ptáků – husice orinocké a husičky vdovky. A právě u husiček mohou lidé v současné době pozorovat několik párů s mláďaty.

Husičky vdovky jsou ve společném výběhu nejmenším druhem, ale ne nijak nenápadným. Samec i samice jsou poměrně pestře zbarvení a v hejnu ptáci komunikují docela pronikavým hvízdavým hlasem. Zoo Ostrava se chovu těchto vrubozobých ptáků věnuje od roku 1996. Současné hejno čítá 22 dospělých ptáků (10 samců a 12 samic). V letošním roce zahnízdily čtyři páry. Hnízda si opět vytvořily v rákosinách. „Jedno hnízdo jsme ale našli opuštěné, vejce jsme proto přemístili do líhně. Z nich se vylíhlo šest mláďat. Další tři snůšky si chovné páry inkubovaly samy přímo ve výběhu. Z první se v průběhu 2. poloviny července vylíhlo pět mláďat, z druhé a třetí po deseti jedincích. Nejmladší husičky se vyklubaly 28. července,“ popisuje inspektorka chovu Yveta Svobodová. Husičky jsou hned po vylíhnutí schopny opustit hnízdo a hledat si potravu – patří mezi tzv. nekrmivá mláďata. Péče rodičů spočívá v tom, že mláďata střeží a vodí za potravou.

Husička vdovka (Dendrocygna viduata) se vyskytuje v Jižní Americe a v Africe na jih od Sahary. Vzácně byla na tahu pozorována ve Španělsku nebo na ostrovech v Karibském moři. Obývá mokřadní oblasti přednostně v otevřené krajině. Potravu si opatřuje hlavně v noci. Hnízdit začíná na počátku období dešťů v malých skupinách, příp. koloniích. Hnízdo ze stébel trav je umístěno ve vysoké trávě nebo v rákosí. Samice klade 8–12 vajec, která jsou inkubována oběma partnery 28–29 dnů.

S pozdravem

Šárka Nováková

Tisková mluvčí