Malí kolouši nejsou opuštění – ani v zoo, ani v přírodě

Někteří jeleni v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava už mají mláďata. V prvních dnech po porodu nebývají kolouši ve výbězích vidět, jsou ukryti v trávě nebo pod keři, stranou od stáda i matky. Tato strategie ochrany mláďat před predátory funguje i u volně žijících srnců a jelenů (také zajíců a dalších savců) v naší přírodě a lidé ji často mylně vyhodnotí – matka opustila mládě, je třeba ho zachránit. V převážné většině případů však není naše pomoc nutná. Ani v zoo, ani v přírodě.

Jelen milu_foto M.Vlčková (3)

V Zoo Ostrava se první mláďata jelenů už neukrývají, ale jsou vidět. Ve výběhu jelenů milu, který je situován nedaleko vstupu do zoo, jsou to dva kolouši. Starší – sameček – se narodil 27. března. O čtyři dny později porodila další samice, ale pohlaví tohoto mláděte zatím chovatelé neznají. Ve stádě siků vietnamských, kteří mají výběh ve spodní části areálu, jsou také dva kolouši. Oba jsou to samci a přišli na svět 20. a 21. března. O všechna mláďata jejich matky příkladně pečují, žádné nebylo a není opuštěné. A ještě něco mají právě tyto dva asijské taxony společného – v obou případech se jedná o jeleny, kteří byli v přírodě již vyhubeni – jelen milu před více než 100 lety, sika vietnamský (nejjižnější poddruh jinak běžného jelena siky) v roce 1974. Jen díky tomu, že jsou chovy v zoologických zahradách a dalších chovných zařízeních úspěšné, nevymizela tato zvířata z naší planety úplně.

Sika vietnamský_foto M.Vlčková
Mláďata jelena milu_foto M.Vlčková

Samotný kolouch neznamená opuštěný kolouch

Několik dnů po narození nejsou malí kolouši ve výbězích zpravidla vidět. To proto, že u většiny jelenovitých zůstává mládě přikrčeno v trávě, pravděpodobně aby se ukrylo před predátory. Jeho matka se zdržuje opodál a pravidelně je přichází zkontrolovat a nakrmit. To platí i pro zástupce jelenovitých v naší přírodě, který se hojně vyskytuje často i v blízkosti lidských sídel – srnce obecného. V jarním období mohou lidé při procházce, kosení trávy apod. na schoulená mláďata srnců narazit. V domnění, že jsou opuštěná, je seberou a předají do některé ze záchranných stanic. Ovšem ve většině případů se o opuštěná mláďata nejedná!

V žádném případě bychom se mláďat nalezených ve volné přírodě neměli dotýkat (a to ani v případě nepříznivého počasí)! Netýká se to jen kolouchů, ale také malých zajíčků, ježků a dalších savčích mláďat. Divoká zvířata se člověku vyhýbají, a proto i lidský pach na mláděti způsobí, že jej samice zpravidla opustí. Navíc odchov mláďat volně žijících zvířat člověkem je velmi obtížný a ne vždy úspěšný! Může tak dojít ke změnám v přirozeném chování zvířete, takže jej už většinou není možné vrátit zpátky do přírody. Užijme si proto setkání se zvířaty zpovzdáli a snažme se do jejich života raději nezasahovat, ona sama nejlépe vědí, co dělat. V zásadě platí: pozorovat, ale nedotýkat se!

Kolouchy v Zoo Ostrava, u nichž již doba ukrývání pominula, zachycuje video. U některých jedinců na záznamu je patrná výměna zimní srsti za letní.