LEMUŘI SE LOUČÍ S LÉTEM

Dříve než se zoologická zahrada ustrojí do pestrobarevného podzimního kabátu, a ještě před tím,
než si v ní žijící zvířata užijí dýňové hody, vzali lemuři za vděk květy ibišku. Podívaná to byla náramná,
a ke všemu si ještě velmi pochutnali. Takto se pomyslně rozloučili s létem. „Lemurům se během
sezóny snažíme zpestřit jídelníček všemožně. Podle toho, co naše příroda nabízí. Tentokrát to byly
květy ibišku,“ uvádí zooložka Ing. Jitka Vokurková.

VARI ČERNOBÍLÝ
Kriticky ohrožený lemur vari patří mezi největší lemury. Ze všech lemurů je nejvíce plodožravý,
současně je velmi důležitým roznašečem semen po pralese, čímž zajišťuje jeho obnovu. Taktéž
přenáší pyl z květů národního stromu Madagaskaru-ravenaly madagaskarské. Pohybuje se převážně
v korunách stromů, v nichž si za účelem rozmnožování staví i hnízda. Mláďata při přesunu přenáší
v zubech jako kočka.
LEMUR BĚLOČELÝ
V pralesích severovýchodního Madagaskaru byla pro jejich ochranu před lovem zřízena rezervace
Betampona, vysazeni byli i na ostrůvek Nosy Mangabe. Samice bývají hnědé, případně hnědošedé,
zato samci se pyšní bílým zbarvením hlavy. Mláďata samice přenáší v tříslech.
LEMUR KATA
Typickým je pro něj dlouhý, pruhovaný ocas, jež ve většině případů čítá 13 černých a 13 bílých pruhů.
Kata je oproti jiným lemurům aktivní ve dne a současně je ze všech lemurů nejvíce přizpůsoben životu
na zemi. Mláďata samice nosí nejprve na břiše, později na zádech.
LEMUR TMAVÝ
U tohoto druhu se vyskytuje výrazný pohlavní dimorfismus, samci jsou sytě černě zbarvení, zatímco
samice jsou hnědavé s bílým břichem a hlavou. Mláďata samice přenáší v tříslech.
OBECNÉ INFORMACE
Staří Římané nazývali duchy zemřelých „lemuros“. První Francouzi, kteří na Madagaskaru přistáli a uslyšeli
naříkavé plačtivé hlasy, připomínající lidský nářek, dali jejím původcům právě toto jméno. Slovo „lemur“ tedy znamená „noční putující duch“. Lemuři se živí zejména lesními plody, ovocem, semeny a výhonky stromů, listím, či hmyzem. Porody mláďat jsou naplánovány tak, aby se v době jejich narození nacházelo dostatek kvalitní potravy, matky nestrádaly a měly dostatek mléka. Toto období nastává na začátku období dešťů.
Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing