Již 17. orlosup ze Zoo Ostrava odletěl do volné přírody

Letošní chovná sezóna orlosupů bradatých v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava byla velmi úspěšná – dvěma párům těchto majestátních dravců se podařilo odchovat po jednom mláděti a obě budou létat ve volné přírodě. Starší již bylo do přírody vysazeno začátkem května ve Francii, mladší bude vypuštěno v pátek 3. června ve Španělsku. Na cestu byl mladý orlosup vypraven dnes ráno.

Mládě (samec) orlosupa bradatého, které se v Zoo Ostrava vylíhlo 25. února 2022, je úspěšně odchovaným potomkem staršího páru. Pár je velmi zkušený, celkem odchoval už jedenáct mláďat. Původním plánem koordinátora EEP programu bylo ponechat toto mládě v chovatelské základně programu, ale nakonec muselo dojít ke změně doporučení. „Mládě z jiné evropské zoo, které bylo původně zamýšleno pro vypuštění, má bohužel problém s okem, a tudíž není možné jej vypustit do volné přírody. Jako náhradní mládě k vypuštění bylo tedy určeno to ostravské. V rámci repatriačního projektu probíhajícího ve španělské Andalusii bude mladý orlosup vysazen v pátek 3. června v Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Společně s ním bude vysazen i orlosup ze specializované chovné stanice pro orlosupy bradaté Centro de Cría Guadalentín. Kolegové z této stanice také zajištují vypouštění v této lokalitě,“ popisuje zooložka Adéla Obračajová.

Na této lokalitě už byli v minulosti vypuštěni dva ostravští orlosupi – samec v roce 2014 a samice v roce 2016. Letošní mládě vypuštěné v Andalusii je celkově 17., které se vylíhlo v ostravské zoo a bylo bezplatně poskytnuto pro posílení divoké evropské populace. „Většinu orlosupů jsme na místo vypuštění přepravili osobně autem, tentokrát jsme kvůli velké vzdálenosti zvolili přepravu leteckou,“ dodává Adéla Obračajová.

Fotografie v příloze dokumentují první dny malého orlosupa: vejce bylo inkubováno v líhni, po rozkrmení chovateli bylo mládě podloženo zpět na hnízdo. Jeho rodiče jej okamžitě přijali a úspěšně odchovali.

Video zachycuje cestu na vypouštěcí lokalitu v pořadí 16. ostravského mláděte, které bylo vysazeno do přírody 9. května letošního roku. Podrobněji v tiskové zprávě ze dne 6. května. Tato událost je prezentována i na webových stránkách nadace Vulture Conservation Foundation, která mezinárodní repatriační projekt podporuje: https://4vultures.org/blog/the-first-bearded-vulture-releases-of-2022-already-took-place/.

Tento mimořádně úspěšný projekt naplňuje jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti, a zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností.

Foto v příloze a video volně k použití pro účely tiskového, internetového a televizního zpravodajství, autoři Lucie Čižmářová (foto) a  Enrico Gombala (foto a video).

S pozdravem

Šárka Nováková

Tisková mluvčí Zoo Ostrava