Den pro supy

Na první sobotu v září připadá Mezinárodní den supů. Během tohoto dne připomíná řada ochranářských organizací a zoologických zahrad nepostradatelnou úlohu těchto mrchožravých dravců v přírodě a zejména upozorňuje na jejich ohrožení. Některé druhy dokonce balancují na hranici úplného vyhubení. Zoo Ostrava se k akci také připojuje a pro návštěvníky připravila na sobotu 2. září pestrý supí program pro malé i velké. Během něj se dozvíte, které druhy supů se vyskytují v Evropě a které mohli spatřit indiáni, co supy ohrožuje, jak pomáhá těmto majestátním ptákům ostravská zoo, jak pomáhají její návštěvníci a jak může pomoci každý z nás. Připraveno bude i mimořádné komentované setkání u supů.

Mládě supa kapucína foto M.Vlčková

Význam supů v přírodě

Supi jsou víc než jen mrchožrouti, jsou to úklidové týmy přírody, které tiše provádějí zásadní službu udržující naše ekosystémy zdravé. Efektivní likvidací uhynulých zvířecích těl supi pomáhají předcházet šíření nemocí a snižují také potřebu nákladných procesů nakládání s odpady, které produkují emise CO2. Stručně řečeno, supi poskytují pozoruhodnou škálu bezplatných ekosystémových služeb, které jsou přínosem pro přírodu i společnost jako celek. Navzdory jejich zásadnímu přínosu se ale populace mnohých druhů supů nebývalým tempem zmenšují, některé se dostaly až na pokraj vyhubení.

Tito majestátní dravci byli v minulosti intenzivně pronásledováni, protože lidé bohužel věřili, že dokáží ulovit např. jehňata nebo dokonce malé děti. V důsledku ilegálního zabíjení nebo kladení otrávených návnad byli na mnohých místech dokonce vyhubeni. Ale i v současnosti čelí různým nástrahám, jako jsou otravy, zásahy elektrickým proudem, kolize a další faktory spojené s lidskou činností. I na to upozorňuje každoročně pořádaný Mezinárodní den pro supy. Nedovolme tyto důležité ptáky zmizet z našeho nebe.

Mládě orlosupa vypuštěné na Korsice

Jak to vypadá se supy v Evropě

V Evropě se vyskytují čtyři druhy supů – sup bělohlavý (Gyps fulvus), sup hnědý (Aegypius monachus), sup mrchožravý (Neophron percnopterus) a orlosup bradatý (Gypaetus barbatus). Jejich populace čítají jen okolo několika set až několik tisíc párů. Díky přísné ochraně a mezinárodním repatriačním projektům se daří supy na původní místa postupně navracet. Velký podíl na tom mají zoologické zahrady, které pro záchranné projekty bezplatně poskytují přirozeně odchované ptáky k vypuštění do volné přírody. Tak je naplňován jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti. Jedná se o konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností. Zoo Ostrava je do řady mezinárodních záchranných projektů také dlouhodobě zapojena.

O projektech na záchranu evropských druhů supů a ochranu evropských horských ekosystémů pojednává dokumentární film organizace Vulture Conservation Foundation: https://www.youtube.com/watch?v=r2kJFVCofZo

Sobotní akce v Zoo Ostrava

Během sobotního programu v ostravské zoo se návštěvníci budou moci seznámit s problematikou celosvětového ohrožení supů, ale také zapojením ostravské zoo do záchranných projektů na pomoc supům. Pro děti budou od 11 do 16 hodin u výukového centra připraveny supí aktivity a kvízy (v případě nepříznivého počasí uvnitř výukového centra). Kdo bude chtít, může se na chvilku dokonce stát supem. Ve 12:30 hodin proběhne mimořádné komentované setkání u supů bělohlavých. Věříme, že bližší představení těchto dravců pomůže změnit pohled lidí na tyto majestátní ptáky a případně zvýšit zájem o problematiku ohrožení, kterému musejí supi čelit.

Supi bělohlaví v Zoo Ostrava

Lidé mohou v Zoo Ostrava vidět celkem pět druhů supů – všechny čtyři evropské a jednoho afrického – supa kapucína, který patří ke kriticky ohroženým druhům. Většina z nich se zde i úspěšně rozmnožuje a díky tomu zoo bezplatně poskytuje mladé supy pro posílení divoké evropské populace, celkem to bylo již 24 jedinců: 18 orlosupů bradatých, čtyři supi hnědí, po jednom mláděti supa bělohlavého a supa mrchožravého. Na záchraně evropských supů (i dalších ohrožených druhů) se od roku 2016 společně s námi podílejí i všichni návštěvníci Zoo Ostrava, aktuálně prostřednictvím programu Tři koruny ze vstupu. Děkujeme!