Další mladí kvakoši vylétli ze Zoo Hluboká do přírody jižních Čech. Posílí divokou populaci svého druhu.

Pracovníci Zoo Hluboká už od roku 2009 vypouští do volné přírody mladé kvakoše odchované v místní voliéře. Za celou dobu projektu bylo vypuštěno již 215 těchto ptáků. Před šesti lety se k projektu přidala i Zoo Dvůr Králové nad Labem a od té doby pravidelně posílá svá odchovaná mláďata na vypuštění do jižních Čech. Letošní jaro přivezli kolegové z východních Čech čtyři jedince.

„Letos poprvé jsme dva ptáky ze čtyř vypuštěných vybavili i vysílačkami, díky kterým budeme moci sledovat jejich pohyb,“ popisuje zoolog Michal Podhrázský. Značení dvěma kroužky se zatím ukázalo pro vyhodnocování úspěšnosti vypouštění jako nevhodné. „Kvakoši žijí relativně skrytě. Správné odečtení kroužků na dálku bývá proto problematické,“ vysvětluje Michal Podhrázský ze zoo ve Dvoře Králové, který na projektu se Zoo Hluboká úzce spolupracuje. Projekt podpořila i Zoo Plasy.
Už první dny kvakošů ve volnosti ukázaly, co dosud zůstávalo tajemstvím. Hlubočtí odborníci značené ptáky vypouští přímo uprostřed zoo v blízkosti voliéry pro kvakoše a další vodní ptáky. Tam je také na počátku přikrmují. Obě samice kvakoše s vysílačkou se první dny držely právě v okolí tohoto místa. „Pak se jejich cesty rozdělily. Jedna ze samic se dodnes drží v areálu zoo a jen výjimečně ho opouští na kratší výpravy. To druhá samice záhy přeletěla Munický rybník, držela se kolem Munického potoka a dnes je právě v okolí samotných Munic,“ dodává Michal Podhrázský.

Mladé samice kvakoše budeme sledovat spolu s kolegy i nadále. Během pozdního léta projekt vstoupí do další fáze. „To vypustíme jako tradičně ještě mladé kvakoše od nás z Hluboké,“ vysvětluje zástupce ředitele Zoo Hluboká Roman Kössl. Také dva z jihočeských odchovanců budou opatřeni vysílačkami.

Kvakoši na své cestě do zimovišť mohou potkávat obrovské množství nástrah. Díky některým výzkumům je známé, že zimu tráví například v Mali či Kuvajtu. „Prokázalo se, že Saharu tento relativně drobný pták přeletí za necelé dva dny, to ukazuje jeho obdivuhodné fyzické schopnosti,“ upozorňuje Michal Podhrázský. Jinou možnost ovšem kvakoši nemají. Ačkoli chladné počasí pro ně není velký problém, v Česku by během zimy nenašli dost potravy. Vydávají se tak tam, kde je šance přežít lepší. S šířením člověka a jeho činnosti ovšem stále přibývá hrozeb, které musejí ptáci překonávat.

„Letošek bude zlomový. Poprvé budeme mít reálná data o pohybu vypuštěných ptáků. Do současnosti se jen s pomocí kroužků nepovedlo s jistotou prokázat, že by se některé z mláďat na jih Čech vrátilo. Může to být tím, že cestou zpět míří někam zcela jinam. Aby jejich ochrana dávala smysl, musíme to zjistit a pokusit se podniknout takové kroky, které volně žijící populace ochrání,“ říká zoolog.

Kvakoš noční je drobná volavka. Česko patří k jeho nejsevernějším hnízdištím. Zimu tráví tito ptáci na řadě míst s příhodným klimatem. Migrační cesty nejsou zcela uspokojivě popsané, a tak není možná ani příliš efektivní ochrana.

Zoo Hluboká spolupracuje s kolegy ze Dvora Králové také na dalším projektu – monitoringu hus velkých, které mají v jižních Čechách silnou hnízdní populaci. Kromě toho se zoo dlouhodobě věnuje i ochraně dalších zvířat – podílí se např. na posilování populace volně žijících sov pálených nebo poštolek obecných. V minulosti se zasloužila o obnovení populace puštíků bělavých na Šumavě. K jejím současným významným projektům patří obnova a posilování populace syslů obecných.