CO NA TO PTÁCI? „UF“. PAVILON LEVHARTŮ ZÍSKAL UNIKÁTNÍ POLEPY.

Prosklený pavilon levhartů mandžuských je pro návštěvníky pastvou pro oči. Skly tak nahlédnou do
levhartího teritoria, které mohou pozorovat hned z několika stran. Podstatně menší potěšení
z takové výkladní skříně měli naši volně žijící ptáci. Letí, letí a najednou neletí. Jelikož se nárazy do
prosklených ploch množily, a ne vždy se ptákům podařilo z nárazu otřepat, bylo třeba tento stav
neprodleně řešit, pokud chceme jako environmentálně vzdělávací instituce jít v chránění přírody
příkladem. Oslovili jsme naši partnerskou grafickou společnost a zrealizovali, věřím, nevšední polepy.

Drobní pěvci při přeletech létají rychlostí min. 30 km/h. Velké množství ptáků má oči umístěné po
stranách hlavy, jejich zorný úhel tak dosahuje až 360°, bohužel mají díky tomu zhoršené prostorové
vidění. Skleněnou bariéru jako bariéru nevnímají, a letí dál za tím, co vidí za ní, což zapříčiní nechtěný
střet. Zde se spojilo kouzlo nechtěného a pavilon tak na svém vzezření jen získal. Ostatně přijďte se
podívat, jak mu nový kabát sluší, vysvětluje Mgr. Pavel Javůrek.


Dle odhadů ornitolo nárazem do skla zahyne jen v Evropě každý rok až 100 milionů ptáků.
Pavilon levhartů je ale pouze první vlaštovkou a v blízké době plánujeme různými způsoby
zabezpečit většinu rizikových skleněných ploch.


Iveta Gronská

tisková mluvčí, marketing

+420 608 101 325