6 MLÁĎAT U V PŘÍRODĚ VYHYNULÝCH JELENŮ. ZOO OLOMOUC MÁ 2. NEJVĚTŠÍ STÁDO V EVROPĚ

Zatímco jako druh je východoasijský jelen sika velice hojný a v Evropě včetně ČR dokonce invazivní,
dva z jeho původních poddruhů: sika vietnamský a tchajwanský již byly v přírodě vyhubeny. Ulovení
posledního divoce žijícího jedince siky vietnamského bylo zdokumentováno v roce 1974. Naštěstí
byl v té době již chován na farmách ve Vietnamu a následně i v zoologických zahradách. Na
sklonku minulého roku se v 35 evropských zoo chovalo již 390 jedinců. Druhé největší stádo siků
vietnamských mimo Vietnam je v Zoo Olomouc a v těchto dnech se rozrostlo hned o 6 potomků.
Celkem tedy už čítá 25 jedinců! „Je třeba si uvědomit, že samice jsou zvyklé rodit každý rok, protože
mnoho mláďat uloví predátoři. Když jim v rozmnožování zabráníme, stanou se po pár letech
neplodnými. Pro udržení tohoto vzácného jelena je tak nutné nechat všechny laně pravidelně
rozmnožovat, i s tím, že přebytečné jedince z chovu na rozdíl od zahrad v USA občas vyřadíme.
Záchrana poddruhu tak spočívá výhradně na evropských zoo. Jinak o toto vzácné zvíře přijde naše
planeta docela,“ uvádí doc. RNDr. Jan Pluháček, Ph.D., vědecký pracovník Zoo Olomouc
a současný koordinátor Evropského programu (EEP) pro siku vietnamského.

V PŘÍRODĚ VYHYNUL, V ZOO ŽIJE DÁL
Sika vietnamský (Cervus nippon pseudaxis) byl nejjižnější poddruh jelena siky obývající lesy provincie
Tonkin v severním Vietnamu. V roce 1974 byl spatřen poslední. Prvních osm jedinců přijelo v letech
1958-1962 do Tierparku Berlín, kde se stali základem úspěšné populace šířící se po evropských zoo.
Pro osvěžení krve dovezla zoo v polské Poznani v roce 1991 přímo z Vietnamu dalších devět jedinců.
Prvenství ve velikosti stáda na evropském území patří parku CERZA ve francouzském Lisieux.

ZOO OLOMOUC ZACHOVÁVÁ PŘIROZENOST A ZACHRAŇUJE PODDRUH
Zoologická zahrada Olomouc přistoupila k EEP tohoto druhu v roce 2015. Olomoucké stádo přineslo
celému světu zajímavé poznání. Žádná z původních samic z Montpellier, které do Olomouce přišly,
se nikdy nerozmnožila. Důvodem byla skutečnost, že je v tamní zoo nenechali několik let pářit
a množit se. Aktivní přístup olomouckých chovatelů byl oceněn i na evropské úrovni, kdy byla hlavní
kurátorka Zoo Olomouc Ing. Jitka Vokurková zvolena do EEP výboru pro správu tohoto druhu. V naší
republice je možné siky vietnamské vidět i v Zoo Hluboká and Vltavou, Ostrava a Ústí nad Labem.

Paroží samců je mnohem menší než u našeho jelena evropského. Slovo sika pochází z japonštiny a znamená
jelen. Na jeho vymizení z volné přírody měl vliv lov pro maso i kvůli parohům, jež se používaly v tradiční čínské
medicíně. V zimě má srst delší, hrubší, s nevýraznými skvrnami. V létě je zbarvení srsti pestré, rezavohnědé
s bílými skvrnami, podobné jako u čerstvě narozených mláďat.