V Zoo Ostrava byla otevřena unikátní expozice mokřadního ekosystému

thumb_153.jpg

Zoo Ostrava se nevěnuje jen chovu exotických zvířat, ale je aktivně zapojena i do ochrany ohrožených druhů fauny ČR. Nová expozice Mokřady vznikla mimo jiné i za účelem vytvořit prostředí pro ochranu naší přírodya zároveň poskytnout náměty návštěvníkům, jak chránit ohrožené obojživelníky, plazy a další mizející představitele naší fauny i flóry.

Expozice vznikla na doposud nevyužívaném území na konci rybniční sítě, kde měl v minulosti vzniknout další rybník. K jeho vybudování však nakonec nikdy nedošlo. V rámci projektu bylo vytvořeno několik mokřadních ploch, jimiž budou návštěvníci procházet po povalovém chodníku. Součástí přírodní expozice je také altán, kde si budou moci lidé odpočinout, případně se ukrýt před deštěm. Nachází se zde i naučná mýtina s informačními panely prezentující význam mokřadů a nutnost ochrany těchto biologicky velmi cenných území. Po deštných pralesích a korálových útesech jde o biotopy s největší biologickou aktivitou a rozmanitostí. Jsou útočištěm mnoha druhů živočichů a rostlin. Mnoho z nich je na mokřadních biotopech existenčně  přímo závislých. Z živočišné říše se jedná především o obojživelníky, ale také plazy a řadu druhů bezobratlých.  

 

Nejnápadnější součástí celé expozice jsou modely našich obojživelníků v nadživotní velikosti. Najdete zde pět zástupců: skokana, rosničku, ropuchu, čolka a mloka. Zanedlouho k nim přibudou i čtyři modely našich plazů: ještěrka 2x, užovka a slepýš. Děti, ale i dospělí si tak budou moci tyto živočichy dobře prohlédnout. Pro mnohé z nás zůstávají tito obratlovci tajemnými a někdy méně oblíbenými tvory. Cílem expozice je přiblížit veřejnosti život těchto živočichů, jejich význam v přírodě a přispět tak k vytvoření pozitivního postoje k nim. Expozice bude využívána i k realizaci výukových programů pro školní děti.   

 

Mokřadní expozice se nachází pod výběhem afrických kopytníků v bezprostřední blízkosti zastávky safari expresu.

 

 

Foto , autor Pavel Vlček.

 

S pozdravem

 

Šárka Nováková

Tisková mluvčí Zoo Ostrava

 

 

 

 

Novinky

 • 19. 11. 2018
 • Upozornění o zahájení jubilejního, již 25 ročníku „Bílý slon“ výbor Sdružen…

Archiv Novinek
 • Adresa:
 • Sdružení Česká ZOO
 • Otakara Jeremiáše 1932/12
 • 70800 Ostrava-Poruba
 • Česká republika
 • Mob.:
 • +420 604 612 221
 • Sledujte nás:
 • logo twitter logo facebook