Xline Technology s.r.o.

thumb_32.jpg

Firma Xline Technology s.r.o. již několik let zajišťuje propagaci soutěže "BÍLÝ SLON".

Zároveň se již několik let podílí na organizaci předání cen, a to jak dříve v Troji, tak dnes ve Štramberku.

http://xline.cz/

Firma kromě toho, že propaguje soutěž " BíLÝ SLON " na stránkách svého kulturního měsíčníku

FANTOM Kulturní magazín, vycházejícím na území Moravskoslezského kraje, také každý rok pomáhá s organizací předání cen v soutěži, např. tím, že se postará o oživení "dovozem" modelek (výherkyň soutěže Miss FANTOM) na slavnostní předání.

Dále vydává propagační materiály Sdružení Česká ZOO a stará se o technickou podporu webových stránek sdružení. Za tuto činnost jim patří velký dík.

Modelky při předání v Troji

Majitel Firmy první z prava

 

 

 

 

Novinky

Archiv Novinek
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook