Závěrečná zpráva

Občanského sdružení Česká ZOO

 

K udílení cen „Bílého slona“ v soutěžích o "Odchovek roku" a "Expozici roku" za rok 2011

 

Letošní ročník prochází řadou nových změn. Soutěž byla rozšířena o další kategorii - „Zvíře Roku“. Od března 2011 byly spuštěny nové internetové stránky sdružení - www.ceskazoo.eu, které jsou v současné době v nové úpravě. Zde bude možné získat informace nejen o činnostech sdružení, ale také informace o zoologických zahradách, jak českých, tak slovenských, a také informace o významných sponzorech, kteří se podílejí na udílení cen „Bílý slon“.

Všechny přihlášky zasílané do soutěže o "Odchovek roku" jsou zpracovávány podle vzoru a měly by obsahovat všechny potřebné údaje, které jsou podkladem pro jejich co nejobjektivnější zpracování a vyhodnocení. Odměny se totiž vztahují jen na pracovníky zoo a nikoliv institucí.

Do dalšího, již 18. ročníku soutěže o nejlepší odchov roku v zoologických zahradách České republiky a Slovenské republiky, a pořádaného Občanským sdružením Česká ZOO ve spolupráci s Unií českých a slovenských zoologických zahrad, bylo přihlášeno 30 odchovů z desíti zoologických zahrad.

Do kategorie Savci bylo přihlášeno 14 odchovů, do kategorie Ptáci 12 a do kategorie Ostatní 4 odchovy.

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích určila devítičlenná komise složená ze čtyř členů výboru sdružení a z pěti nezávislých odborníků v oblasti chovu zvířat v zoologických zahradách.

Nominace na nejlepší umístění a následně konečné pořadí bude vyhlášeno na slavnostním udělování cen „BÍLÝ  SLON“ 2011, konajícím se pod záštitou města Kunín, dne 16. 5. 2012 ve 13:00 hod. v prostorách zámku KUNÍN. Konečné výsledky plus hlasování jednotlivých porotců viz tabulka.

Do soutěže o Expozici roku byly přijaty celkem 3 expozice ze 3 zoologických zahrad:

 

Tropický pavilon MATAMATA                         

ZOO Hluboká, Ohrada………..1.místo

Smíšená expozice Čitván                              

ZOO Ostrava…………………….2.místo

Pavilon Lidoopů

ZOO Bratislava…………………3.místo

Do soutěže rekonstrukce roku byly přihlášeny dvě stavby ze dvou zoologických zahrad:

Na statku                                                     

ZOO Ostrava .........................1. místo

Pueblo

ZOO Jihlava ..........................2. místo

Akce i nadále ponese název „Bílý slon“ 2011 a udělování cen Bílého slona bude provedeno podle pravidel občanského sdružení Česká ZOO v dosavadních soutěží o „Odchovek roku“ a o „Expozici roku“.

Všichni vyhodnocení obdrží od sdružení cenu podle umístění v jednotlivých kategoriích. První v každé kategorii získávají navíc sošku bílého slona, která je symbolikou této soutěže.

Ocenění těchto pracovníků je jen malým poděkováním sdružení a všech stran subjektů podílejících se na realizaci této soutěže, za jejich přístup k chovu vzácných zvířat a předávání tak odkazu zachování druhů.

Rozsah a organizace připraveného následného pohoštění zůstává na úrovni předchozích ročníků. Stejně jako v předešlých ročnících zůstávají výsledky soutěží veřejnosti utajeny až do vlastního oficiálního vyhlášení a souhrnné výsledky, včetně této zprávy, budou předány všem zoologickým zahradám elektronicky až po akci v Kuníně.

I nadále také platí zásada, že zváni jsou zástupci všech zahrad, bez ohledu na to, zda se soutěže zúčastnili, či nezúčastnili.

V Ostravě 18. května 2012

Za výbor sdružení Česká Zoo

 

Ing. Dušan Bílek

sekretář sdružení

Odchov roku 2011:

 

Kategorie savci

 

1. místo - Slon indický - ZOO Ostrava

 

2. místo - Kočkodan campbellův - ZOO Jihlava

 

3. místo - Ženetka skvrnitá - ZOO Liberec

 

Kategorie ptáci

 

1. místo - Hadilov písař - ZOO Dvůr Králové

 

2. místo - Vlhovec žlutohřbetý - ZOO Lešná Zlín

 

3. místo - Čáp jihoamerický - ZOO Lešná Zlín

 

Kategorie ostatní

 

1. místo - Želva paprsčitá - ZOO Plzeň

 

2. místo - Jehlice sladkovodní - ZOO Ostrava

 

3. místo - Hroznýšovec portorický - ZOO Jihlava

Předání hlavní ceny za odchovek roku v kategorii Savci

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook