ZOO ÚSTÍ NAD LABEM 2017

thumb_201.jpg

Šakal čabrakový (Canis mesomelas)

Zoborožec vrásčitý (Rhabdotorrhins corugatus)

Šakal čabrakový (Canis mesomelas)

Šakalové v naší zoo porodili mláďata již třikrát, tepne letošni sezóna byla úspěšnó. Zásadním faktorem byl dostatečný počet nor a aklimatizace v novém prostředí.

Podrobný popis odchovu – šakal čabrakový (Canis mesomelas)
Ing. Petra Padalíková  
Pár šakalů čabrakových chová naše zoo od roku 2014. Šakalové byli umístěni do výběhu po vlcích hřivnatých jejichž chov jsme utlumili z důvodu špatné umístitelnosti mláďat a nucenému pozastavení reprodukce u většiny párů v EEP. I nadále jsme chtěli zachovat alespoň jednu psovitou šelmu v naší kolekci a zároveň zvolit nějaký menší druh z důvodu svažitosti výběhu. Shodou okolností Zoo Olomouc chystala rekonstrukci výběhu, domluvili jsme se na přesunu jejich perspektivního páru i s jedním odrostlým mládětem (nar. 2014 v Zoo Olomouc).
Samozřejmě jsme doufali, že se i naší zoo podaří pokračovat v jejich reprodukci, ale vzhledem k tomu, že šakali jsou poměrně plachá zvířata, potřebují mít při odchovu mláďat pocit naprostého bezpečí a klidu, se zpočátku nedařilo. Po příchodu do naší zoo se chovali velmi plaše a dlouhou dobu jim trvalo, než si zvykli na nové prostředí. K prvnímu vrhu mláďat došlo 12.2.2015 v porodní boudě ve vnitřní ubikaci. Bohužel do pěti dnů mláďata zmizela.  
V roce 2016 se nám podařilo odsunout mladého samečka, neboť při říji již byla znát silná kompetice s chovným samcem. Do venkovního výběhu jsme přidali novou dřevěnou boudu do míst, kde se šakalové zdržovali nejčastěji. K porodu došlo 21.2.2016, ale i tentokrát mláďata do několika dní zmizela a to i přesto, že jsme do výběhu po dobu odchovu nevstupovali, abychom samici co nejméně rušili.
V roce 2017 jsme zakopali betonovou skruž do křovinaté části výběhu, v lednu jsme tuto skruž i původní boudu zakryli chvojím a větvemi. K porodu došlo pravděpodobně 13.3.2017 neboť samice zmizela v noře a téměř nevycházela ven. Přestali jsme vstupovat do výběhu, neprováděli zde ani úklid a zvířatům dávali jen krmení a vodu do vnitřní ubikace. Všechny okolní cesty pro návštěvníky byly ohrazeny páskami, aby nedošlo k nežádoucímu hluku a vyrušení. Nebylo tedy možné zjistit počet narozených mláďat ani jejich prospívání v průběhu odchovu. Toto opatření se však vyplatilo, neboť dne 15.4. 2017 ve večerních hodinách bylo poprvé spatřeno mládě před norou. Od této doby opouštělo noru stále častěji. Poprvé bylo mládě odchyceno 26.5.2017, kdy bylo očipováno, vakcinováno a aplikován prostředek proti vnějším i vnitřním parazitům a určeno pohlaví (samec).

 

 

Zoborožec vrásčitý (Rhabdotorrhins corugatus)

Podrobný popis odchovu – zoborožec vrásčitý (Rhabdotorrhinus corrugatus) Ing. Lukáš Štěrba
 
Pár zoborožců vrásčitých chováme v naší zoo od roku 1992, kdy jsme získali pár od soukromého chovatele. Tito dva asijští opeřenci pocházejí z volné přírody. Zoborožci jsou umístění v zázemí, kde je sice návštěvníci nemohou vidět, ale na druhou stranu mají jedinci klid v době odchovu mláďat. Poprvé se tomuto páru podařilo odchovat mládě v roce 2001. Od té doby tento pár pravidelně odchovává mláďata.
 
Dne 13. 3. 2017 jsme instalovali do expozice hnízdní dutinu, do které jsme kvůli kontrole instalovali kameru. Ta nám umožňuje sledovat celý průběh odchovu, aniž bychom ptáky rušili. Jedinci se ihned o dutinu zajímali. Samice se prohrabovala v podestýlce a postupně se začínala zazdívat v dutině a od 22. 3. již nevylézala. Asi po týdnu jsme zaznamenali, že samice snesla 3 vejce. Po zhruba 30denní inkubační době se postupně vylíhla 2 mláďata  (29. 4. a 2. 5. 2017).  
 
Samice je v dutině zazděná i po vylíhnutí mláďat. Potravu do dutiny musí tedy podávat samec a to pouze úzkým otvorem. Po vyklubání mláďat se množství i frekvence zvyšuje. V době hnízdění dbáme na přísun co nejpestřejšího krmiva. Krmná dávka obsahuje nejen rostlinnou, ale i živočišnou složku, tu tvoří myší holátka a vařená vejce. Velké procento krmné dávky tvoří měkké ovoce jako je hroznové víno, banán, kiwi, třešně, višně, mango, papaya, hruška, žlutý meloun a celá řada dalších druhů, které jsou k dispozici, v oblibě mají i rajčata. K tomu se přidávají speciální kuličky pro plodožravé ptáky.
 
Mláďata přijímala potravu bez problému a poměrně rychle rostla. Ale 3. 7. bylo chovateli zjištěno, že jedno mládě má zvrácenou hlavu a že při krmení nereagovalo (pravděpodobně došlo kvůli malému prostoru v dutině k pošlapání tohoto mláděte). Museli jsme tedy zareagovat a dutinu otevřít a mládě vyjmout. Mládě bylo ošetřeno veterinárním lékařem. Ten mu aplikoval ATB Baytril, Dexadreson na podporu organismu, Glyfostan (Ca a P) a Catosal (vit B). Mládě pak zůstalo přes noc v bedně pod lampou. Druhý den bylo mládě již v mnohem lepším stavu, hlavu drželo normálně a reagovalo na krmení pinzetou. V tento den pak samice opustila dutinu. Odpoledne jsme tedy vyndali i druhé mládě z dutiny a přidali jsme k nim do hejna i první mládě, které na tom již bylo zdravotně mnohem lépe. Ihned se o tato mláďata
začal starat hlavně otec, který je krmil. Nemocné mládě se zpočátku drželo pouze na zemi, ale postupně se pokoušelo létat a skákat na bidla a postupně i začalo žrát samo z misky.
 
Starší mláďata jsme pak očipovali a odebrali vzorky krve kvůli určení pohlaví. Testem pak bylo zjištěno, že se jedná o samce a samici.

 

 

 

 

 

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook