ZOO Praha

thumb_189.png

mada modrotemenný (Tanygnathus lucionensis)          

mada modrotemenný (Tanygnathus lucionensis)          

Kolektiv 3 pracovníků, vedoucí:  Antonín Vaidl

Mládě - vylíhnuto dne: 4.2.2016

Celkem živě vylíhnuto od téže matky

v téže rozmnožovací sezóně:                                        2 mláďata       

Z celkového počtu jejích oplozených vajec:                  2 vejce

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců,        

tj. do 15.11. 2016:                                                       2 mláďata                                                                   

Schéma odchovu:                                                        kombinovaný odchov                                                 

Jedná se o:                                                                  český prvoodchov včetně soukromých chovatelů a první odchov v rámci UCSZ; v posledních nejméně 3 rozmnožovacích sezónách jediný odchov v evropských zoo

Rodiče pocházejí:                                                        z importu 2014

Oba rodiče jsou zřejmě nepříbuzní:                               ano

           Stručný popis odchovu:

      Na konci roku 2014 jsme získali samce a dvě samice těchto papoušků importem z filipínské zoo. Zástupci tohoto rodu patří mezi chovateli i zoologickými zahradami mezi vzácně chované papoušky, za což může pravděpodobně potravní specializace. Oproti běžným druhům papoušků přijímají velký podíl ovocné složky, včetně čerstvých fíků. Druh je plánován do nové expozice papoušků Rákosova pavilonu, proto jsme je prozatím umístili do chovného zázemí do voliéry v sousedství chovných párů amazoňanů. Samce jsme spárovali s mladší samicí s ohledem na možnou agresi starší samice. U tohoto druhu jsou dominantní samice, což může vést nejen k utlačování samce, ale i k jeho napadání či dokonce zabití. První hnízdní aktivita se objevila již na začátku roku 2015, avšak hnízdění skončilo snůškou 3 neoplozených vajec. U madů není patrná vzájemná náklonost, jak jí známe u jiných papoušků. V podstatě není možné vidět pro papoušky charakteristické probírání peří.

Na přelomu července a srpna 2015 nastaly zdravotní komplikace u samce, proto musel být oddělen a léčen antibiotiky. Po úspěšné léčbě a opětovném spárování jsme s napětím očekávali další projev hnízdní aktivity. První zájem o budku jsme pozorovali na konci listopadu. K páření došlo o měsíc později, kdy se samec začal ozývat hlasitým troubením a v polovině ledna snesla samice 2 vejce. Obě vejce byla tentokrát oplozena a vylíhnula se zdárně obě mláďata. Vše probíhalo v péči rodičů až do 3 týdnů staří. Jakmile začaly růst mláďatům pera, začala být rodiči nejen oškubávána, což vedlo až k poškození kůže, ale i hůře krmena. Z těchto důvodů jsme museli přistoupit k odběru mláďat a pokračovat v odchovu v umělém režimu. Mláďata byla krmena kombinací instantních dokrmovacích směsí 4x denně v 16 hodinové periodě. Poté co byl odchov zdárně dokončen a mláďata převedena na pevnou složku potravy byla přemístěna do sousedství rodičovského páru i liché samice kvůli správné socializaci. Odchov papoušků tohoto druhu je důležitý nejen z hlediska nastavení vyvážené krmné dávky a zvládnutí chovu, ale s ohledem na současnou situaci v jejich domovině, kdy výrazně ubývá jejich biotop na filipínských ostrovech, může být chov v lidské péči jedinou možností na záchranu do budoucna. Již dnes je klasifikován jako „blízko ohrožení“ (Near threatened) s odhadovanou populací 1500-7000 dospělých jedinců.        

V Praze dne 30. 12. 2016

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook