ZOO Plzeň 2016

thumb_188.gif

1. varan Mertensův (Varanus mertensi)

2. dracena guyanská (Dracaena guianensis)

1. varan Mertensův (Varanus mertensi)

 1  pracovník :  Ondřej Škach - ošetřovatel

 Stručný popis odchovu :

5mláďat - narozena v rozmezí od 11. - 27.9.2016, Jedná se o první odchov tohoto druhu v plzeňské zoo.

 Vejce byla umístěna do krabičky s vlhkým vermikulitem a dána do inkubátoru Jaeger FB 80. Kde se inkubovala při teplotě 28°C.

Oba rodiče jsou odchov ze ZOO Dvůr Králové. Do naší zoo byli umístěni 14.6.2010  jako mláďata.

Nakladená vejce 5ks  z 18.12.2015 jsme odebrali a umístili do inkubátoru Jaeger FB 80. Inkubovali jsme při teplotě 28°C. Mláďata se líhla od 11.9. do 27.9.2016,  po 268 až 284 dnech inkubace.  Vylíhlá mláďata po strávení žloutku (max.týden) , přijímají potravu – cvrčky a nymfy sarančat.

 

2. dracena guyanská (Dracaena guianensis)

 1  pracovník : Jiří Doxanský  - ošetřovatel

Stručný popis chovu :

1x narozené mládě 18.3.2016. Jedná se o první úspěšný odchov tohoto druhu v plzeňské zoo.

1x narozené mládě 6.12.2016.

 Vejce bylo umístěno do krabičky s vlhkým vermikulitem a dána do inkubátoru Jaeger FB 80. Kde se inkubovala při teplotě

30,5-31°C. Stejným způsobem bylo inkubováno i vajíčko z další snůšky, jen teplotu jsme pokusně snížili na 28,5-29,5°C.

 Oba rodiče pocházejí z faremního odchovu. Do naší zoo byli umístěni 7.10.2008 jako mláďata.

 1. mládě: Byla nakladena 4 vejce dne 9.11.2015. Bohužel 3 z nich byla poškozena. Zdravé vajíčko jsme umístili do inkubátoru Jaeger FB 80. Inkubovali jsme při teplotě 30,5-31°C. Mládě se vylíhlo 18.3.2016, po 130 dnech. Od vylíhnutí mládě nic nežralo. Předkládali se mražení hlemýždi, akvarijní šneci živí, vajíčka achatin i malí jedinci, žížaly, holata, vajíčko.

20.4.2016 bylo provedeno krmení sondou Hill's prescription diet a/d canine/feline – potrava byla vyzvrácena. 21.4.2016 krmení sondou - potrava byla strávena. Poté pokračovalo krmení sondou.

26.5.2016 prokazatelně žrala poprvé sama hlemýždě páskovku. Poté již byl odchov bez problému.

2.mládě: Páření bylo pozorováno 29.5.2016. Dne 9.7.2016 byla nakladena dvě vejce. Jedno nebylo oplozené. Oplozené vajíčko jsme umístili do inkubátoru Jaeger FB 80. Inkubovali jsme při teplotě 28,5-29,5°C. Mládě se vylíhlo 6.12.2016, po 150 dnech. S potravou tentokrát nebyl problém.

 

 

 

 

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook