ZOO Zlín-Lešná 2015

thumb_170.jpg

1: Jeřáb Antigonin (Grus antigone antigone)

2: Plameňák malý (Phoneconaias minor)

3: Vousák hnědoprsý (Lybius melanopterus)

1: Jeřáb Antigonin (Grus antigone antigone)

Ošetřovatelé:                   kolektiv 5 ošetřovatelů, vedoucí Václav Štraub

Celkem živě vylíhnuto:1 (1,0)

Jde o:                                    jeden ze 2 úspěšných evropských odchovů v roce 2015 (ZIMS), obecně i přes      relativně vysoký počet chovaných ptáků jde o řídce odchovávaný druh    

Rodiče:                                1,0 Duisburg/0,1 Mullhouse      

 

Jeřáb Antigonin je pro naší zoo takřka vlajkovým druhem, dle historických pramenů došlo k odchovu

tohoto majestátního jeřába již za hraběte Josefa Seilerna v roce 1936 v areálu lešenského parku. Také v průběhu osmdesátých a devadesátých let docházelo k opakovaným úspěšným odchovům mláďat. Na to v pořadí 12. si však naše Zoo musela počkat více, než 25 let. Cesta k úspěchu však v tomto případě byla velmi obtížná.

Náš současný chovný pár začal harmonizovat téměř okamžitě po jeho spojení v roce 2007, hned 2 měsíce po spojení tohoto páru jsme se dočkali 1. Snůšky. Z celkově dvanácti snůšek byly oplozeny 4 vejce. Z nichž se pouze v roce 2012 podařilo odlíhnout mládě, které však bohužel uhynulo na akutní bakteriální infekci plic. V letošním roce jsme ve 2. Snůšce zachytili oplozené vejce, které však bylo bohužel prasklé na ostrém pólu. Toto vejce jsme odebrali do líhně a v hnízdě jsme ponechali 2 dřevěné podkladky. Odebrané vejce jsme opravili pomocí ubrousku a lepidla Herkules a umístili jsme jej do líhně R-com 20 při hodnotách 55% vlhkosti a teplotě 37,5°C. Už při odběru mělo vejce dosti velkou vzduchovou bublinu a v místě praskliny byly zřetelné tmavší skvrny, zřejmě došlo k lehkému přischnutí chorionu ke skořápce. V průběhu inkubace jsme zvedali vlhkost až na 65%, vejce jsme každý den prosvěcovali a pokládali na Buddyho, 5 dní před líhnutím jsme vejce na Buddyho pokládali 3x denně. 32. Den jsme v odpoledních hodinách přistoupili k vybavení mláděte z naklubaného vejce, protože tepová frekvence i celková aktivita mláděte začala ochabovat. Mládě mělo křidélko přehozeno přes hlavu, v této pozici by zřejmě nebyl schopno se samo z vejce vyklubat. Vzhledem k tomu, že mládě se zdálo být životaschopné a do druhého dne již samo přijalo předložený hmyz i drobně nakrájené zelené krmení, tak jsme mládě již třetí den podložili rodičům na hnízdo. Ti ho okamžitě přijali. Od této chvíle jsme přistoupili ke kontrole a vážení mláděte 1x týdně a to vždy ve středu. Bohužel ve 3 týdnech věku jeden z rodičů mládě zřejmě neopatrností přišlápl a tím mu způsobil mechanické poranění oka a zobáku. Terapie oka mastí Ophtalmoframykoin byla velmi účinná, daleko horší byla situace se zobákem. Spodní čelist zobáku byla vybočena na pravou stranu o cca 4-5 mm, v dutině ústní byl viditelný otok, mládě však nebylo apatické a normálně se pohybovalo s rodiči po výběhu. V hledem k tomu, že jsme museli přistoupit ke každodenní manipulaci s mládětem, tak jsme oddělili chovného samce, který je velmi agresivní i mimo dobu odchovu mláděte. K repozici spodní čelisti jsme nejdříve použili rovnátko vytvořené ze zubařského kompozitu. Toto jsme přilepili na horní čelist zobáku lepidlem na upevnění silikonových nehtů. První rovnátko se na zobáku neudrželo déle než 20 hodin a vzhledem k rozlehlosti výběhu se takto drobný předmět velmi obtížně dohledával. Proto jsme zapojili moderní techniku a další rovnátka jsme již vytvářeli pomocí 3D tiskárny. Tuto proceduru jsme zopakovali ještě 3x. Rovnátko se na zobáku nikdy neudrželo déle, než 40 hodin. I přes relativně krátkou dobu působení rovnátek se nám podařilo zobák plně srovnat a v dnešní době již nejsou následky zranění poznat . Mladý jeřáb stále obývá výběh ve spodní části zoo, již téměř dosáhl výšky své matky a hmotnosti kolem 7 kg.

2: Plameňák malý (Phoneconaias minor)

Ošetřovatelé:                   kolektiv 5 pracovníků, vedoucí František Hladil

Celkem vylíhnuto:          1 mládě

Rodiče:                                1,0 WB příchod 2010/0,1 WB příchod 1994

Jde o:                                   prvoodchov v rámci ČR, jeden z mála celosvětových odchovů, v roce 2015 se mláďata vylíhla jen ve 3 institucích (ZIMS)

 

Plameňák malý je V Zoo Zlín tradičním druhem, první ptáci do naší zoo přišli již v roce 1984 a od té doby jsou chováni nepřetržitě. Někteří plameňáci z našeho hejna jsou tak více než třicetiletí. Jejich rozmnožení je velkou událostí, protože v současné době je v rámci Evropy rozmnožují jen 2 instituce. Jelikož se ani u nás tento druh dlouhodobě nedařilo odchovávat, tak jsme se snažili utvořit podmínky, které co nejvíce připomínají podmínky přirozené pro hnízdění plameňáků malých. Prvním kritériem bylo utvoření velkého hejna, které ptáky stimuluje k hnízdění. Jelikož jsme byli omezeni prostorem našeho zimoviště, tak jsme přistoupili k umístění pásu zrcadel v okolí hnízdiště, takže vznikl dojem velké kolonie. Dalším důležitým počinem bylo vyrovnání pohlaví v chovném hejnu, protože počet samců v zajetí téměř 3x převyšuje počet samic, v tomto nám chovatelsky vyšla vstříc i Zoologická zahrada ve Dvoře Králové, která nám deponovala své 2 samice. V současné době se tak hejno skládá z 15 samců a 14 samic. Dále jsme pro hnízdní období radikálně zvedli teplotu v zimovišti, kde ptáci hnízdí na více než 30°C. Podmínkou bylo také krmení našeho hejna těmi nejkvalitnějšími granulemi pro chov plameňáků, které na trhu jsou. Vodu i bahnité hnízdiště jsme denně solili a naši ptáci sůl aktivně vyhledávali. V roce 2012 se objevila první snůška. Několik párů z hejna si poprvé postavilo hnízda a samice snesly vejce. Až v letošním roce jsme se dočkali 1. oplozeného vejce. Všechna vejce jsme inkubovali v líhních, aby při častých roztržkách mezi hnízdícími páry nedošlo k jejich poškození. Ptákům byly náhradou podkládány podkladky. Dne 12. 2. jsme podsadili pod rodičovský pár nalíhnuté vejce. Následující den bylo již mládě vylíhnuto. Odchov probíhal plně v režii rodičů v hnízdícím hejnu. Mládě 4. den již postávalo na hnízdě, 5. den se již dokázalo po pádu dostat zpět na vrchol hnízdního kuželu. Ve 13. dni již mladý plameňák opustilo hnízdo a následovalo rodiče v prostorách zimoviště. V tuto dobu jsme snížili sloupec vody v bazénu na pouhých 5 cm, aby nedošlo k utopení mláděte, či podobné nehodě. Zhruba v měsíci stáří začalo mládě přepeřovat. Z vnitřní ubikace na rybník jsme ptáky vypustili až začátkem května, kdy už mládě skoro dosahovalo velikosti dospělce. Vzhledem k jeho subtilnější postavě jsme usuzovali, že jde o samičku, což se nám později dle analýzy DNA potvrdilo. Samičku si ponecháváme v našem hejnu.

 

3: Vousák hnědoprsý (Lybius melanopterus)

Ošetřovatelé:                                kolektiv 5 ošetřovatelů, vedoucí V. Štraub             

Celkem živě narozeno:                 3,3,1

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců: 3,3

Jde o:                                             provoodchov v ČR, v rámci EAZA odchováván pouze v Zoo

Chester (ZIMS)

Rodiče Pocházejí:                           2,0 Chester/0,2 privat

 

S chovem tohoto zřídka chovaného vousáka jsme započali začátkem roku 2014, kdy přišli 2 samci z odchovů Zoo Chester. Tyto ptáky se nám ještě do konce roku podařilo dopárovat 2 samicemi z privátního chovu. Přes počáteční obtíže se spojováním ptáků v zimovišti se nám podařilo sestavit 2 fungující páry, z nichž jeden jsme umístili do společné expozice spolu s tkalčíky bělohlavými, leskoptví purpurovou a turakem bělobřichým. Druhý pár jsme umístili do chovného zázemí. Obě voliery jsme vybavili vhodnými trouchnivými kmeny, ve kterých by si ptáci mohli vydlabat hnízda. Koncem května jsme již zaznamenali páření u páru ve společné volieře. V tuto dobu také oba páry začali dlabat hnízda v předložených kmenech. V průběhu června všichni ptáci pilně pracovali na hloubení hnízdní dutiny, v dutině se také velmi často zdržovali a to i přesto, že ptáci ve společné volieře byli rušeni ze strany návštěvníků, kteří mohli poobědvat pouhých 50 cm od otvoru do hnízdní dutiny. 22.7. se z hnízda začaly ozývat hlasy mláďat a rodiče začali velmi intenzivně krmit, zejména měkkým ovocem a larvy zavíječe voskového. 20. den po vylíhnutí jsme poprvé uviděli hnědě zbarvenou hlavičku mláděte vykukovat z otvoru dutiny. O 5 dní později jsme již viděli mládě, které se pohybovalo po volieře, stále se však vracelo zpět do dutiny. Z tohoto hnízdění se podařilo odchovat 2 mláďata. K prvnímu školnímu dnu nám udělal radost i pár v chovném zázemí, kdy se z dutiny také začalo ozývat jemné pískání mláďat. Z tohoto hnízdění se nám podařilo odchovat 1 mládě. Pár ve smíšené volieře nás překvapil ještě jednou a to když se koncem září ozývalo opět pískání mláďat. 31.10. dutinu opustila všechna 3 mláďata z druhého hnízdění. Odchov probíhal plně v režii rodičů, jakákoliv kontrola hnízd nebyla možná. Překvapila nás zejména psychická odolnost tohoto malého ptáka proti vyrušování ať už ze strany ostatních ptáků, nebo ze strany návštěvníků. V roce 2015 se nám tak podařilo odchovat 6 mladých vousáků od 2 párů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook