ZOO Praha 2014

thumb_139.png

1. Amazoňan modrobradý  (Amazona f.festiva)

2. Kachnička obojková  (Nettapus coromandelianus)

1. Amazoňan modrobradý  (Amazona f.festiva)

Mláďata v počtu 2 narozena dne : 16 června 2014

Chovatelé : Kolektiv 3 pracovníků, vedoucí Antonín Vaidl

Doplňující údaje :

Jde o : Česko Slovenský kombinovaný prvoodchov v zoo

Rodiče pocházejí :

Konfiskát vajec z roku 2005

Stručný popis odchovu :

Ptáci tvořící současný chovný pár pochází z konfiskátu vajec na letišti Ruzyně po příletu z Brazílie v roce 2005. Celkem bylo zadrženo 18 vajec neznámého původu i druhu. Stanovit bez znalosti inkubační doby správnou vlhkost při inkubaci je poměrně obtížné, přesto se podařilo z 18 vajec vylíhnout 14 mláďat. Až po vylíhnutí se dalo determinovat, že se pravděpodobně jedná o nějaký druh amazoňana. Konečné určení druhu bylo možné až po růstu rýdovacích per a perna hlavě. Odchovaní amazoňané se dostali do českých i evropských zoo. Dva páry zůstali v pražské zoo. Trvalo dlouhých 9 let, než ptáci projevili první hnízdní aktivitu, která vyvrcholila zahnízděním a snůškou. Z tří snesených vajec byla 2 oplozena. Protože se jednalo o nezkušený pár, odebrali jsme pro jistotu starší oplozené vejce do líhně, aby v případě nezdaru při odchovu rodiči bylo jedno mládě zachráněno. První mládě se vylíhnulo v líhni a bylo krmeno uměle v inkubátoru. Po vylíhnutí druhého mláděte pod rodiči jsme počkali, zdali bude rodiči správně krmeno. Ve stáří 5 dnů, kdy přirozený odchov probíhal bez problémů, podložili jsme mládě z inkubátoru do budky. Rodiče mládě přijali a nadále probíhal přirozený odchov bez problémů, což jsme si potvrdili pravidelným vážením mláďat. Ve stáří 10 týdnů mláďata opustila hnízdní dutinu. Pro správnou socializaci a získání návyků zůstávají mláďata s rodiči doposud.

 

 

 

 

 

2. Kachnička obojková  (Nettapus coromandelianus)

Mláďata v počtu 6 narozena dne : 11 a 12 července 2014

Chovatelé : Kolektiv 3 pracovníků, vedoucí Antonín Vaidl

Doplňující údaje :

Jde o :  Kombinovaný evropský prvoodchov v zoo

Rodiče pocházejí :

Import – původ odchovů USA

Stručný popis odchovu :

V roce 2012 se podařilo získat 2 samce a 3 samice kachniček obojkových z odchovů z USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o obtížně chovaný druh stromových asijských kachniček, byl kladen důraz zejména na jejich adaptaci spojený s pravidelným vyšetřováním zdravotního stavu. Po aklimatizaci byly kachničky přemístěny do pavilonu Sečuán. Bohužel povodeň v roce 2013 nás zastihla uprostřed chovatelské sezóny a kachničky v nejnižším bodě zoo, v Sečuánu zůstaly svému osudu. Povodeň přečkaly bez problémů, avšak při následné sanaci pavilonu byly umístěny na karanténu, kde jsme ztratili pár. Zbylé trio se vrátilo do pavilonu na sklonku roku. Protože kachničky zjara stále nejevily zájem o hnízdění, rozvěsili jsme velké množství různých hnízdních dutin po pavilonu a obohatili jsme krmnou dávku. Jedna samička snesla 6 vajec, která se později ukázala prosvícením jako oplozená. Vejce byla inkubována přirozeně, avšak po naklubání jsme je přepravili do inkubátoru. V případě vylíhnutí v pavilonu a opuštění mláďat dutiny, by hrozilo velké množství nástrah. Podařilo se přenést i inkubující samici do zázemí, které byla později postupně podložena i vylíhnutá mláďata. Všech 6 mláďat se odchovalo bez větších problémů. Odchov se podařil kromě ZOO Praha jen v amerických ZOO v San Diegu, v Miami a v Palm Beach

 

Text a foto - vedoucí chovu pan Antonín Vaidl

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook