ZOO Plzeň 2014

thumb_133.gif

1. Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)

1. Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)

Kolektiv  3   pracovníků, vedoucí : Konáš Jan

Doplňující údaje :

Mláďata byla odchována takto :

přirozený odchov

Jedná se o :

prvoodchov v ZOO Plzeň

naší zoo je to již celkově : první odchované mládě

Rodiče pocházejí : samec Baaboo - ZOO Chester U.K ( narozen 4. 11. 2004 v ZOO Basilej),

                           samice Manjula -TP Berlin Německo ( narozena 27 .4. 2008 v TP Berlin)

 K odpáření došlo v naší zoo dne : 12.10.2012

Stručný popis odchovu :

Nosorožce indické chová naše zoo od začátku června roku 2010, kdy byl dovezen pár do nově postaveného pavilonu. Po roce chovu, koncem léta 2011, došlo na doporučení koordinátora k výměně samců se zoo Chester.

Na jaře roku 2012 jsme začali s úpravami na výběhu nosorožců, které byly nutné pro větší bezpečnost zvířat při páření. S tím jsme pro tento rok počítali, neboť Manjula dospěla a začala se u ní cyklicky projevovat říje.

Úpravy probíhaly ve dvou fázích. S pracemi na první fázi se začalo 10. dubna. Většina prací byla prováděna těžkou technikou. Udělali jsme průchod osazený uzavíratelnou branou mezi oběma výběhy. Na výbězích se vystavěli tři kamenné „ostrovy“, kolem kterých by nosorožci mohli obíhat. „Kapsu“ menšího výběhu a vstupy do vody jsme zahradili lehce demontovatelným systémem z lešenářských trubek. První pokus o spojení mimo říji 10.května však ukázal, že tato bariéra je naprosto nedostatečná. Bylo nutné přistoupit ke druhé fázi úprav, které jsme zahájili na konci července. Museli jsme nechat vyrobitt ocelové stojiny a osadit je kládami.

První páření proběhlo 23.srpna, kdy Manjula měla projevy říje.. Na rozdíl od prvního pokusu o spojení, proběhlo toto daleko klidněji. Kopulace trvala 28 minut.

K zabřeznutí však nedošlo, protože 12. října , po padesáti dnech, se u Manjuly dostavila opět říje. Zvířata jsme znovu spojili.

Časový harmonogram průběhu páření:

7,00   začátek říje

10,00 zahájení spojení

10,03 samec zlostně frká a začíná samici honit – obíhání dokola přes oba výběhy

10,05 samec povalil samici v rohu výběhu. Samice leží na boku a částečně na zádech. Samec

         čichá k pohlavním partiím.

10,09 obíhání dokola přes oba výběhy

10,12 klid, samice chodí za samcem

10,25 1. samcovo flemování

10,36 přetlačování rohy

10,38 1. náskok

10,43 2. náskok - erekce

10,53 samec neprojevuje zájem, samice dotírá hlavou na jeho zadek

10,55 3. náskok - erekce

10,59 samec se snaží proniknout, ale trefuje se nízko, do rozkroku samice

11,00 seskočil

11,19 4. náskok - erekce, velká snaha o spojení

11,23 spojení

12,00 konec

Po seskočení je samec plný elánu, pobíhá a frká, narozdíl od minulého páření, kdy byl unaven. Samice tak aktivní není, je unavenější. V 1215 hod. jsou zvířata oddělena.

Toto páření vypadalo jako úspěšné, neboť do konce roku se další říje již nedostavila. Od konce prosince 2012 jsme sbírali vzorky trusu samice a ty jsme 12.3.2013 odvezli na veterinární univerzitu ve Vídni, kde z obsahu hormonů v trusu obsažených dokáží určit graviditu. 8.dubna přišel z Vídně výsledek – gravidita potvrzena!

Od druhé poloviny prosince stoupá u Manjuly nervozita. V lednu je již velmi nervozní a negativně reaguje na samce i za hrazením. V poslední třetině ledna již nevydrží v malém boxu delší dobu, úklid musí probíhat velmi rychle.

 

 

Porod:

1.2.2014

23,45 hod praskla a odtekla voda

 

2.2.2014

1,13' začal vlastní porod (kouká obal s hlavičkou)

1,29'30'' ukončení porodu

             porod probíhal vleže a trval cca 16 minut.

2,09'     mládě se poprvé postavilo, ale ještě nechodí, po minutě se začalo pohybovat, ale couvá

     Manjula hodně odpočívá, mládě se od matky drží dál a učí se chodit

2,55'     první krátké asistentované napití

3.24'     druhé asistentované napití (pouze přistrčení ke struku, pak už pije samo)

5,30'     vypadlo lůžko, od této chvíle se samice velmi zklidnila

6,15'     první samostatné napití - kojení trvalo 6 min

8,00     Manjula žere zeleninu a granule, mladě si našlo samo vemeno zezadu a dlouze pilo.

 

Dále odchov probíhal naprosto bezproblémově a přirozeně.

Mládě, samička dostala domácí jméno – Maruška.

25.září se Maruška poprvé koupala s matkou ve vnitřním bazénu.

 

Váhové přírůstky:

 

 

 

Za organizaci přihlášku podává

a uvedené skutečnosti potvrzuje : Jan Konáš ved. zoo. odd.

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook