ZOO Praha 2013

thumb_124.png

1 : Kančil černavý, syn. K. balabacký (Tragulus nigricans)

2 : Slon asijský (Elephas maximus)

3 : Svišť lesní (Marmota monax)

4 : Tayra, syn. Hyrare (Eira barbara)

5 : Velemyš (syn. Krysa) největší (Phloeomys cumingi)

6 : Želva korunkatá (Hardella thurjii)

7 : Želva ostnitá (Heosemys spinosa)

8 : Flétnák australský (Gymnorhina tibicen hypoleuca)

9 : Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala)

 

Základní data

Odchovek druhu

Kančil černavý, syn. K. balabacký (Tragulus nigricans)

Mláďata v počtu 0,1 narozena dne

22. března 2013

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 4 pracovníků

Dr. Pavel Brand, Markéta Maříková

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

1 mládě

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 1. 10. 2012

1 mláďata – tj. 100 % z živě narozených

Jde o

1. narozené mládě

Rodiče pocházejí

Otec i matka ze ZOO Wroclav,

Rodiče jsou příbuzní, jako všechna zvířata v evropském chovu

Poznámka

Rodiče pocházejí z odchovu v lidské péči

Stručný popis odchovu

       

 

Sestavení páru proběhlo v expozici Indonéská džungle v roce 2012. Již delší dobu jsme se chtěli věnovat chovu kančilů, možnost chovu ohrožených kančilů z Filipín se nám naskytla již v roce 2009, k sestavení páru však došlo až o několik let později. Pro odchov zásadní byly úkryty v expozici a přístup chovatele – zejména jeho citlivý pohyb v expozici, aby nedošlo k vyplašení velmi nervních kančilů a jejich nárazu do ohrazení expozice. Narozené mládě vzhledem k rychlému životnímu tempu kačilů bylo již v srpnu odstaveno a předáno do chovu wroclavské zoo. V ČR jde o druhý odchov tohoto druhu, který chová celkem 5 evropských zoo.

 

Základní data

Odchovek druhu

Slon asijský
(Elephas maximus)

Mláďata v počtu 0,1 narozena dne

11. února 2013

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 7 pracovníků

Dr. Pavel Brandl, Jiří Javůrek

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

1 mládě

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 11. 6. 2013

1 mládě – tj. 100 % z živě narozených

Jde o

4. mládě téže matky,
1. narozené mládě v ZOO Praha

Rodiče pocházejí

Otec ze Zoo Rotterdam

Matka z Vietnamu, dovezená ze zoo Rotterdam

Poznámka

Otec z lidské péče, matka z přírody

Stručný popis odchovu

       

 

Samici jsme dovezli do zoo deset měsíců před porodem. Poslední dva měsíce probíhal monitoring zvířete, resp. jeho hormonálních hladin, komplikovaný tím, že samice je v chráněném kontaktu a povahově nesnadná. Chovatelům se však podařilo vytvořit u zvířete důvěru a nacvičit s ním přes kontaktní stěnu bezchybné odběry krve. Porod byl připraven na pískové ploše, slůně díky tomu stálo během několika minut, samice rodila v přítomnosti své další dcery. Během několika týdnů chovatelé zvládli seznámit novorozené slůně s ostatními samicemi ve stádě, i přes jejich počáteční agresivitu. Následně též se dvěma novými slonicemize Srí Lanky a po půl roce života mláděte též s dospělým samcem. Slůně nyní funguje v kompletním stádě a zvládá již i velmi komplexní činnosti, jako např. plavání v hlubokém bazénu.

 

 

Základní data

Odchovek druhu

Svišť lesní

(Marmota monax)

Mláďata v počtu 4,1 narozena dne

duben 2013

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 4 pracovníků

Dr. Pavel Brandl, Otakar Melichar

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

5 mláďat

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 31. 7. 2013

4 mláďata – tj. 80% z živě narozených

Jde o

První odchov druhu v ČR, pravděpodobně 2. vrh téže matky, 2. narozený vrh

Rodiče pocházejí

Otec ze soukromého chovu USA

Matka ze soukromého chovu USA

Poznámka

Rodiče pocházejí z chovu v lidské péči, nejsou příbuzní

Stručný popis odchovu

       

 

Mláďata se narodila v zimovišti, kde byli svišti v triu zimováni vzhledem k tomu, že dorazili do Evropy příliš pozdě na zazimování ve venkovním výběhu. Porodily v těsném sledu obě samice, mláďata však odchovala pouze druhá z nich (rodila již zřejmě u soukromého chovatele v předchozím roce). Kvůli agresivitě rodičů bylo nutné samici s mláďaty oddělit. Ta byla pravidelně jednou týdně vážena. V rámci vážení došlo i k porušení vývoje jednoho z mláďat, které však následně uhynulo v důsledku perforace trávicího traktu nestráveným senem. Odchována byla tak 4 mláďata z 5. Vzhledem k narůstající agresivitě matky musela být na konci června nejprve oddělena od samice a nakonec i sama do dvojic. Tento jev odpovídá přirozené disperzi druhu v přírodě. Mláďata jsme odeslali do zoo Plzeň a Berlín, Jde o první odchov druhu v ČR, v evropských zoo došlo k odchovům zřejmě naposledy v 80 letech ve Francii.

 

 

Základní data

Odchovek druhu

Tayra, syn. Hyrare
(Eira barbara)

Mláďata v počtu 0,2 narozena dne

8. srpna 2013

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 4 pracovníků

Dr. Pavel Brandl, Denisa Zběhlíková

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

2 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 12. 12. 2013

2 mláďata – tj. 100% z živě narozených

Jde o

2. vrh téže matky,

Rodiče pocházejí

Otec z Guaiany

Matky z Paraguaye, oba z přírody

Poznámka

Rodiče nejsou příbuzní

Stručný popis odchovu

       

 

Sestavení páru bylo velmi komplikované. Původně dodaný pár, který předváděl i páření, se ukázal být lesbickou dvojicí. K oběma samicím byl pořízen samec, při jeho seznamování se samicemi však docházelo nejprve k napadání obou samic, posléze ale k jejich koalici a napadání samce, zakončené ztrátou části ocasu. Trio jsme museli rozdělit a přistoupit vytvoření pouhého páru. Zvířata se nakonec zharmonizovala a pářila, ale samec nebyl schopen vybavit penis z předkožky a samici funkčně odpářit. Proto jsme nakonec přikročili k chirurgické plastice za účasti humánního specialisty. Po cca půlroce, kdy samec přestal pářit úplně došlo k prvním funkčním pářením a odchovu prvního mláděte v roce 2011 – to byl prvoodchov v ČR. V témže roce prodělal samec náročnou operaci srdce, při které mu bylo z osrdečníku odstraněno cca 200 – 250 ml tekutiny. Svou obrovskou vitalitu prokázal nejen tím, že dva roky po operaci stále žije, ale i další sérií páření, jejímž výsledkem je prezentovaný odchov.Tayry v posledním desetiletí rozmnožily 2 další evropské zoo.

 

 

Základní data

Odchovek druhu

Velemyš (syn. Krysa) největší (Phloeomys cumingi)

Mláďata v počtu 1,0 narozena dne

4. května 2013

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 4 pracovníků

Dr. Pavel Brandl, Lenka Kozlová

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

1 mládě

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 4. 9. 2013

1 mládě – tj. 100% z živě narozených

Jde o

3. mládě téže matky, 4. mládě v ZOO Praha

Rodiče pocházejí

Otec ze ZOO Lipsko

Matka ze ZOO Plzeň

Poznámka

Rodiče pocházejí z odchovu v lidské péči, nepříbuzní, podle údajů ESB, přesná příbuznost původních zakladatelů z Filipín není známá

Stručný popis odchovu

       

Mládě se narodilo tomuto páru již jako třetí. Obě dvě předchozí se však narodila mrtvá. Po pozitivních zkušenostech s podáváním vysokých dávek kyseliny listové březím kotulům veverovitým a po teoretické úvaze, že volně žijící velemyši se zřejmě převážně živí pupeny a listy (svědčí pro to i stavba trávicího traktu u nás pitvaných jedinců) byla kyselina listová nasazena i v tomto případě. Je obtížné doložit příčinný vztah, nicméně toto mládě se narodilo živé a bylo úspěšně odchováno. Jde o druhé odchované mládě v naší zoo (první odchováno 2012 druhým párem). Celkem tento druh v uplynulých letech úspěšně odchovaly pouze tři další evropské zoo a jeden soukromý chovatel, dále již jen chovatelé na domovských Filipínách.

 

 

Základní data

Odchovek druhu

Želva korunkatá
(Hardella thurjii)

Mláďata v počtu 0,0,1 narozena dne

9. října 2012/ + 6ks 10. -12. 2012

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 2 pracovníků

Petr Velenský

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

7 mláďat

Z toho bylo odchováno do stáří 6 měsíců, tj. do 11. 2. 2013

7mláďat

Jde o

světový prvoodchov, nejen v rámci zoo, ale včetně soukr. chovatelů, první odchov po 14 neúspěšných inkubacích

Rodiče pocházejí

Otec i matkaz přírody, získáni jako subadultní v roce 2006

Poznámka

 

Stručný popis odchovu

       

Způsob rozmnožování nebyl znám ani v přírodě, ani z lidské péče, zoologové spekulovali, že tento druh klade vejce do písečných břehů podobně jako jiné želvy. Naše samice kladla pravidelně do vody způsobem, který nám vnukl myšlenku, že je to její běžný způsob reprodukce. Vejce, vyňatá z vody a inkubovaná klasicky se kazila velmi rychle bez náznaků oplozenosti, pokusy nastartovat inkubaci pouze zchlazováním nebo změnou vlhkosti při inkubaci nevycházely. Nakonec byla po 4 letech neúspěchů stanovena na základě studia hydrologických poměrů ganžské říční soustavy hypotéza o nutnosti dvojího potopení vajec do vody spolu se zachlazením a opětným zahřátím v určité fázi vysychání. Inkubace vajec tedy probíhala 42 dní v teplotě 28°C ve zcela zvodnělém substrátu. Poté 3 měsíce vysychala ve vinotéce v teplotě 15°C. Následovala „klasická“ inkubace 65 dní v teplotě 29°C. Poté jsme vejce umisťovali do vody, kde se z nich okamžitě líhla mláďata. Popsaný způsob inkubace osvětluje závislost kdysi hojných želv korunkatých na sezónních kolísáních hladin severoindických řek, způsobených monzuny a táním himálajských ledovců. Řeky, spoutané přehradami, rozmnožování těchto želv neumožní. Odchov mláďat probíhal bez problémů ve filtrované vodní nádrži se značným kolísáním teplot při krmení ad libitum zelenou pící. Objev způsobu reprodukce i odchov mláďat jsme věnovali in memoriam indickému výzkumníku Dhruvajyotimu Basuovi, se kterým jsme naše problémy i domněnky průběžně konzultovali.

 

 

Základní data

Odchovek druhu

Želva ostnitá
(Heosemys spinosa)

Mláďata v počtu 0,0,1 narozena dne

25. srpna 2013,
2 ks 18. a 20. října 2013

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 4 pracovníků

Petr Velenský

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

3 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 20. 2. 2013

3 mláďata – tj. 100% z živě narozených

Jde o

První odchov, první rozmnožení v rámci UCSZ, 2. v EAZe (před námi pouze Jersey), jediné rozmnožení více než 70 želv, zachráněných evropskými zahradami z Hongkongského konfiskátu 2001

Rodiče pocházejí

Otec i matka z přírody, záchrana z konfiskátu 2001

Poznámka

Rodiče nejsou příbuzní

Stručný popis odchovu

       

První klíčovou podmínkou úspěšného rozmnožení těchto vysoce citlivých a na stres náchylných želv bylo to, že jsme jim poskytli dostatek času v nerušených podmínkách zarostlého skleníku v zázemí k plnému zotavení z útrap, kterými byly vystavené, když se s nimi v jihovýchodní Asii zacházelo jako s potravinou. Toto zotavení trvalo devět let, z toho sedm let se pomalu zlepšovala kvalita snešených vajec i způsob kladení. Druhou zásadní podmínkou je zvládnutí inkubace – velká vejce jsou snášena po jednom a jsou velmi citlivá na jakékoli vybočení z ideálních podmínek. Nesmí se zapařit a přijít do styku s kondenzovanou vodou, ale vyžadují vysokou stálou vlhkost. Při dodržení těchto podmínek v teplotách 25-27°C probíhala inkubace 91-116 dní. Třetím problémem při chovu želv ostnitých je odchov mláďat tak, aby nedošlo k deformaci krunýře. Ideální prostředí k takovému odchovu jsme našli ve vlhkém, velmi zarostlém expozičním teráriu pro varany smaragdové, přičemž jsme se museli vyrovnat s faktem, že zde mláďata želv velmi obtížně nacházíme a kontroly se musí omezit vzhledem k soumračné aktivitě těchto želv na náhodné nálezy zhruba jednou týdně.

 

 

Základní data

Odchovek druhu

Flétnák australský
(Gymnorhina tibicen hypoleuca)

Mláďata v počtu 1 narozena dne

24. února 2013

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 3 pracovníků

Antonín Vaidl

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

1 mládě

Z toho bylo odchováno do stáří 4 měsíců, tj. do 15. 11. 2013

1 mládě – tj. 100% z živě narozených

Jde o

československý prvoodchov v ZOO

Rodiče pocházejí

Otec i matka ze soukromého chovu, původem z německého soukromého chovu

Poznámka

Rodiče nejsou příbuzní

Stručný popis odchovu

       

Chovný pár je chován v Ptačích mokřadech v expozici australské avifauny. Prostor sdílí s ibisy slámokrkými, kystráčky modrolícími, lelkouny sovími, ledňáky modrokřídlými a dalšími druhy měkkozobých a vrubozobých. Na začátku zimního období, kdy nastává australské jaro, jsou flétnáci odděleni do samostatné voliéry v zázemí, abychom jim zajistili dostatek klidu v hnízdním období. První hnízdění jsme zaznamenali již v březnu roku 2012, kdy si pár postavil hnízdo a následně snesla samice 2 vejce. První vejce jsme odebrali k umělé inkubaci a 2. vejce s podkladkem ponechaly na hnízdě, ačkoli byla manipulace v hnízdě párem akceptována, bylo vejce za 2 dny rozbito a hnízdo opuštěno. O měsíc později následovalo náhradní hnízdění, ale v jednom oplozeném vejci embryo odumřelo v líhni. Začátkem roku 2013 začal pár stavět hnízdo v polovině ledna a první vejce samice snesla 1.2. Vejce bylo ponecháno v hnízdě, ale za 2 dny bylo hnízdo opuštěné a vejce studené. S dvoudenním odstupem snesl pár ještě další 2 vejce, ale nejevili o ně další zájem. Jediné mládě se vylíhlo v líhni z prvního vejce 24. února 2013. Mládě bylo dokrmováno ve 12-ti hodinové denní periodě zpočátku po hodině a postupně se interval prodlužoval. Zcela odstaveno bylo ve stáří 2 měsíců a přemístěno do sousedství lichého samce flétnáka k socializaci.

 

 

Základní data

Odchovek druhu

Kachnice bělohlavá
(Oxyura leucocephala)

Mláďata v počtu 2 narozena dne

16. a 27. června 2013

Ošetřovatelé

vedoucí

Kolektiv 2 pracovníků

Antonín Vaidl

Doplňující údaje

Celkem živě narozeno (vylíhnuto) od téže matky v téže rozmnožovací sezóně

2 mláďata

Z toho bylo odchováno do stáří 6 měsíců, tj. do 15. 11. 2013

1mládě

Jde o

Prvoodchov v ČR a SR

Rodiče pocházejí

Otec i matkaod soukromého chovatele z Holandska

Poznámka

Rodiče nejsou příbuzní

Stručný popis odchovu

       

Letošní hnízdění bylo přerušeno povodní, kdy voliéra byla z části zaplavena. Vejce jsme museli odebrat do líhně k umělé inkubaci. Po vylíhnutí prvního mláděte jsme jej umístili do odchovné vany vybavené roštem a průtočnou vodou, abychom udrželi maximální hygienu při odchovu toho citlivého druhu. Navzdory aktivitě mladé kachnice jsme nezaznamenali příjem potravy a proto byla uměle dokrmována sondou. Přes veškerou snahu uhynula ve stáří 8 dnů. Po vylíhnutí 2. mláděte jsme rozmýšleli co bychom mohli mláděti ještě nabídnout, abychom ho stimulovali k příjmu potravy. Do odchovné vany jsme umístili mládě morčáka bílého, aby učil mladou kachnici přijímat potravu a zároveň jsme se snažili spojit mládě přes den s lichou dospělou samicí kachnice. Ačkoli se zprvu přijmutí pěstounem zprvu nepodařilo, ukázalo se nakonec klíčové při odchovu. Mladá kachnice se od třetího dne velmi aktivně potápěla a hledala potravu na dně nádrže. Doba pobytu v hluboké nádrži se postupně prodlužovala, až jsme mohli ve stáří 6 týdnů ponechat mládě se samicí i přes noc. Jedná se zřejmě o vrozený instinkt typický pro potápivé kachny a nezbytný pro příjem potravy a správnou funkci trávicího traktu. Až po odchovu se nám podařilo získat informaci ze zahraničí o specifické adaptaci tohoto druhu a potvrdila se nám tak naše hypotéza.

 
  • Adresa:
  • Sdružení Česká ZOO
  • Otakara Jeremiáše 1932/12
  • 70800 Ostrava-Poruba
  • Česká republika
  • Mob.:
  • +420 604 612 221
  • Sledujte nás:
  • logo twitter logo facebook